Barcode Basic

Handdatorer – Mobile Computers

Handdatorer – Mobile Computers

Image

Vad som är handdator och vad som är en Mobile Computer är inte kristallklart definierat.

Det man oftast avser med begreppet handdator, i detta sammanhang, är de som har DOS eller ett av tillverkaren ägt operativsystem.

Med ”Mobile Computer” avses oftast en maskin med Windows Mobile, Windows Pocket PC eller Windows CE som operativsytem.

Det ena är generellt inte bättre än det andra. Vad som är bra beror på uppgiften som ska lösas med handdatorn.

Det man generellt kan säga är att Mobile Computers har med sina moderna operativsystem har en ny dimension av möjligheter till

funktion och att enkelt ansluta utrusning som WiFi, USB, Bluetooth, GPRS, GPS, RFID-läsare i CF-format mm.

Till synes kan många maskiner vara funktionellt lika, men ofta har de skillnader som är av betydelse beroende på a

nvändningsområdet och den fysiska miljö de ska brukas i.

Det kan handla om ergonomi, tålighet för väder, displayens läsbarhet i extremt ljus eller mörk omgivning, batteriernas drifttid, mm

 

Batch eller on-line

Med batch avses att man har ett program i handdatorn som uppmanar att läsa streckkod och eventuellt knappa in data om exempelvis antal. Varefter nästa post visas, o.s.v. Data lagras i handdatorns minne. För att överföra data till värdprogrammet placerar man handdatorn i en kommunikationsdocka och via RS232  sker överföring till hårddisken på mottagande PC där värdprogrammet hämtar upp data samt gör en s.k. batchkörning.

Med on-line funktion ingår handdatorn i ett nätverk, som kan vara WiFi WLAN, Bluetooth, 433 MHz radio eller GPRS. Alla läsningar överförs omedelbart till värdprogrammet som också kan kommunicera tillbaka att data mottagits och det är rätt eller fel.

Finns de tekniska förutsättningarna är ett on-line system att föredra.

Programutveckling

Oftast kan program för enkla batch-handdatorer göras både enkelt och snabbt. Det lönar sig sällan att köpa utvecklingsmiljön och lära sig den för att programmera batch-handdatorer. Det är mer ekonomiskt att köpa denna tjänst av något företag som är specialiserat på detta och förmodligen tidigare gjort liknande program.

Det är något vanligare att företags IT-.avdelningar i egen regi, utvecklar program för Windowsbaserade handdatorer. Inte för att det är mer lönsamt utan därför att handdatorsystemen blir allt viktigare i företagens affärsverksamhet och att man därför vill ha egen kontroll av funktionaliteten.

Hur ska man välja handdator?

Egna erfarenheter som leverantör indikerar att kunder initialt är rationella och listar omfattande krav – men till slut låter design och preferenser för ett varumärke väga tungt.

Det absolut viktigaste är att handdatorn kan utföra den förväntade funktionen.

En av svårigheterna är att ta reda på ”den förväntade funktionen”. Det finns exempel där mindre bra val gjorts och även ännu värre. Behöver du en ”speaking partner” – så kontakta oss på info@identsys.se

0

Din varukorg