RFID Konsult

RFID på ett enklare sätt – med RFID Coach

Att använda RFID och RFID-baserade system är enkelt. Man behöver inte kunna bygga en telefon eller TV för att använda dem. Ungefär detsamma gäller för RFID. Det behövs inte mycket kunskap för att använda RFID   – men om man själv ska bygga eller upphandla ett RFID-system kanske det kan vara en fördel i att ta del av kunskaper och upparbetade erfarenheter – lite coaching.

Image

Tidigare kallade vi det  här “RFID-consulting”. Begreppet “RFID Coaching” skapades av kunder som ville ha en mer nyttoinriktad insats än en analys och en rapport. De vill att vi ska utnyttja vår kunskap och erfarenheter för att tala om vad som är lämpligt och vad som är bra utan krav på absolut neutralitet. Vi lyssnar, frågar så att vi får en gemensam uppfattning om vilken funktion man vill ha. Med detta som grund kan vi vanligtvis redan efter första besöket göra en grov bedömning av lämligheten i att använda RFID samt av den eventuella investeringen. Är den den rimlig i förhållande till förväntade besparingar  eller intäkter så går man vidare. Annars avslutas “projektuppslaget” utan andra kostnader än för coachingdagen.

Den eventuellt fortsatta coachingen handlar mest om att ni som kan er verksamhets processer beskriver  och vi frågar, föreslår samt föklarar när så behövs. Till slut får vi en funktionsbeskrivning som vi förmodligen skriver men som innehållsmässigt är skapad av er med lite coaching kompletterat med fackkunskap. Under de drygt 30 år vi arbetat med praktiskt tillämpad RFID-teknik har vi samlat på oss såväl kunskaper som erfarenheter.

Utöver att vi diskuterar och analyserar ditt företags speciella behov relaterat till RFID gör vi en teknisk genomgång av de olika RFID-teknikerna. Vi pratar om möjligheter men även de begränsningar som finns. Begränsningarna är att man försöker använda tekniken i strid med fysikens lagar. RFID är inget “magiskt hokus pokus” utan fysik och strukturerat sunt förnuft. Vi visar exempel på produkter och talar om de vanligaste användningsområdena.

Har vi rätt utrustning med oss kanske vi även kan göra något enkelt test i er verksamhetsmiljö.

Avsikten är att vi med vår “RFID coaching” – ska bidra med den kuskap som behövs för att DU ska lyckas med ert  RFID-projekt. Du håller i ratten – vi läser kartan!

RFID-tekniken är i sig så pass intressant att det är lätt att tappa fokus på det problem man vill lösa. I vår verksamhet genom åren har vi arbetat med system för materialhantering. produktionsstyrning. lagerhantering, transporter, mm och förhoppningsvis lärt oss skilja på symptom och verkliga problem.

Vet du vilket behov eller problem som förhoppnings kan lösas med RFID-teknik så kan vi i samverkan arbeta oss fram till bra systemlösning.

Vill du boka ett möte för “RFID coaching” – kontakta då bengt.sunesson@identsys.se eller på tel. 0708-40 67 69.

Denna investering i kunskap kostar SEK 9 800:- plus moms och reskostnader men inkluderar några timmars förberedelser och några timmars efterarbete.

0

Din varukorg