Generell info om RFID-teknik & produkterRFID LÄSARE

USB RFID LÄSARE – NFC, MIFARE, EM, UHF

2633_Desktop_readers_samlingsbild

UHF EPC 868 MHz – NFC 13,56 MHz,  MIFARE 13,56 MHz – ISO 15693 13,56 MHz – EM 125 kHz

USB-anslutna desktop RFID-läsare är generellt väsentligt billigare och lättare att installera än läsare för fast montage. Installationen innebär oftas att man ansluter läsaren till en USB-port i datorn varfetfter Windows automatiskt installerar drivrutinen.

Många desktop-läsare kan även skriva data i taggarnas minnen – men inte alla eftersom alla inte behöver skrivfunktionen eller inte tillåter att data i taggarna ändras.

DU KAN KÖPA DESSA LÄSARE I VÅR RFIDBUTIK KLICKA PÅ LÄNKEN!

På skrivbordet eller arbetsbänken ställs andra krav som – inbyggd antenn – ta liten plats – strömförsörjas från datorn – begränsat läsavstånd för att inte oavsiktligt läsa alla taggar på bordet.

KOMMUNIKATION

Det vanligaste sättet att överföra data från taggen via läsaren till ett program i PC´n är tangentbordsemulering eller s.k. ”keyboard wedge” vilket innebär att överförda data hamnar i det inmatningsfält på skärmen där cursorn står. Ofta använder läsarna en standard Windows drivrutin medan andra tillverkare levererar med sin egna drivrutin och ett SDK.
Om man ska använda USB HID eller keyboard wedge tangentbordsemulering för att enbart läsa EPC-koden i UHF-tagger eller UID i HF-taggar kan man oftast bara plugga in läsaren i USB-kontakten varefter det fungerar.
Det program som brukar följa med läsaren benämns ”DEMO-program”. De fungerar tekniskt sett utmärkt men är generella eftersom tillverkaren inte fullt ut har kunnat förutse hur du och alla andra användare tänkt bruka det.

Valet om man enbart vill läsa taggens unika ID eller block i taggens minne gör man genom att markera rutor i en dialogruta i demoprogrammet. I dialogen kan man även ange om man vill att programmet ska lägga till ett ENTER efter varje läsning.

Vill man att den lästa koden ska filtreras och eller att data ska läggas till då man har fast fältlängd – så kan man göra detta och mycket mer om kombinerar läsaren med programmet LinkOne. Med ett script kan du konfigurera LinkOne att formatera data och uppdatera program eller databaser enligt just ditt systems behov.

LinkOne är också lämpligt att använda tillsammans med läsare då man vill ”styra” läsningen med en funktionstangent, ex F12, på tangenbordet. Ett tryck på F12 gör att LinkOne-programmet skickar ett läskommando till läsaren. Mellan trycken på F12 ligger läsaren standby och vänta på ett kommande.

Hur detta kan se ut kan du se på Youtube och animeringen: http://www.youtube.com/watch?v=7WUfGcw3UHQ

USB är inget entydigt begrepp när det gäller kommunikation. Det finns i huvudsak 3 olika sätt att kommunicera via USB.

* USB KB (keyboard wedge = tangentbordsemulering) som lämpar sig bra när man ska läas en taggs unika ID-nummer

* USB RS – d.v.s. seriell kommunikation via en virtuell COM-port. Behövs när man ska adressera block i taggens minne för att läsa eller skriva. Fungerar bra även om man bara ska läsa en taggs ID-nummer. Om man ska se det lästa numret måste data hämtas från COM-port bufferten och presenteras på skärmen. Många betecknar den seriella USB-kommunikationen som mer driftsäker i applikationer.

* USB HID (USB human interface device class) – är bra och modernt men lite svårt att kort förklara varför du får en länk till Wikipedia: http://en.wikipedia.org/wiki/USB_human_interface_device_class Ger i de flesta fall samma funktion som tangentbordsemulering.

UTVECKLINGSTREND USB-LÄSARE

Även för lättare industriella applikationer finns nu USB-anslutningsbara läsare (skriv-/läsenheter) för såväl HF 13,56 MHz som för UHF EPC 868 MHz. Exempel på detta är tyska Metratec GmbH´s QUASAR HF-serie, http://www.metratec.com/en/products/identification-rfid/readerwriters/quasarmx.html och

PULSAR MX för UHF http://www.metratec.com/en/products/identification-rfid/readerwriters/pulsarmx.html.

NORDIC ID SAMPOO UHF är ytterligare en riktning där man gjort en rejält större bordsplatta och stoppat in en bra antenn plus en riktigt vass nyutvecklad läsare. En kan läsa taggar på “near field” avstånd d.v.s. från kontakt till några cm alternativt med “far field” på avstånd upp till 7-8 m. Dessutom kan man ansuta upp till ytterligare 3 st externa antenner.

USB-läsare 125 kHz – 13,56 MHz & UHF 868 MHz

USB-läsare: UHF EPC 868 MHz - MIFARE 13,56 MHz - ISO 15693 13,56 MHz - 125 kHz
UHF EPC 868 MHz MIFARE 13,56 MHz ISO 15693 13,56 MHz 125 kHz

UHF EPC G2 USB läsare

UHF EPC 858 MHz
452_MetraTec_HF_USB_reader
I stort har USB-läsaren de viktigaste funktioner en ”stor” läsare har. Du kan använda läsaren för att såväl läsa data från taggar som att skriva data i taggars minnen.
Läsavståndet är avsiktligt reducerat till några få cm och då främst för att undvika oavsiktlig läsning eller skrivning i taggar nära läsaren.
Utöver att kunna läsa och skriva EPC G2 taggar d.v.s. ISO 18006-C kan läsaren även hantera den, ännu så länge, något ovanliga varianten ISO 18006-B.
Den kanske vanligaste användningen av denna läsare är för att läsa och verifiera egen-utskrivna RFID-etiketter för produktmärkning, palletiketter, mm samt att i förväg registrera RFID-taggar som ska monteras på stora lastbärare som tankar, containers, burar, rackar, trailers, tågvagnar, mm.
SDK finns för integration enligt eget behov.

PRODUKTBLAD: DeskID-UHF RFID Reader (135,36 KB)

PRODUKTBLAD: Desktop USB Reader UHF RFID (124,67 KB)

Länk till produktsidan för UHF EPC USB Läsare

METRATEC HF DESK-ID MIFARE HF 13,56 MHz USB läsare

Mifare-läsaren kan såväl skriva som läsa data. Enklast är det att läsa taggens unika ID (UID).
Vill man skriva eller läsa data från MIFARE-chippets lösenordsskyddade block måsta du ha tillgång till ett giltigt lösenord.
I kommunikations-/demoprogrammet som medföljer läsaren kan du välja mellan att läsa UID eller block och även om du vill ha lästa data presenterade som HEX eller numerisk ASCII.
Läsavståndet, som för MIFARE generellt är kort, är avsiktligt ytterligare förkortat men ändå beroende av taggens fysiska storlek. En kreditkortstor tagg ger cirka 3-4 cm läsavstånd.
MIFARE USB-läsare har ett brett användningsområde. Den används bl.a. som läsare i behörighetssystem för access till datorer, speciella rum i byggnader, medicinförråd på sjukhus, kopieringsapparater på kontor, lagerautomater för stöldbegärliga varor, som betalsystem för varuautomater och personalrestauranger, mm.
Ytterligare användningsområden är bl.a. för att läsa MIFARE-baserade biljetter vid olika event som rock-koncerer, konferenser, mässor och inte minst inom kollektivtrafiken för att kontrollera och justera mifare-baserade betal-/månadskort.
DLL-fil finns för integration enligt egna behov.
 

METRATEC HF DESK-ID ISO 15693 HF 13,56 MHz USB läsare

ISO 15693-läsaren läser eller skriver alla taggar som följer standarden ISO 15693. Även här kan du konfigurera mjukvaran att läsa taggens unika ID (UID) eller data i blocken samt välja om du vill ha data presenterade som HEX eller numerisk ASCII. UID presenteras alltid som HEX.
ISO 15693 används mer i ”vanliga” applikationer d.v.s. sådana som inte har koppling till betalningstransaktioner eller förhöjd säkerhet.
Utöver rent industriella applikationer används denna USB-läsare bl.a. på bibliotek eftersom böcker, CD & DVD, mm taggas med ISO 15693 taggar.
DLL-fil finns för integration enligt egna behov.

Miniläsare – för montering på bildskärm, tangentbord, automater,mm

USB – 13,56 MHz – MIFARE – ISO 15693 – eller 125 kHz

484_posh_mx5c_rfid
MX5C är en fysiskt liten och lätt läsare. Den kan enkelt, med dubbelhäftande tejp, monteras på sidan av en bildskärm, på ett tangentbord eller på en panel till en automat.
Man kan själv byta firmware i läsaren och därmed välja om den ska läsa MIFARE eller ISO 15693 taggar men även om den ska överföra data som USB-HID eller USB-RS (seriell emulering) eller USB-KB (tangentbordsemulering).
Ska man skriva data i taggarna måste man använda USB-RS d.v.s. med virtuell COM-port – bl.a. för att kunna adressera blocket i minnet där data ska skrivas.
485_posh_mx5_mix
487_posh_combi_applikation

Kombinerad USB RFID & magnetrands-läsare

486_posh_combo-reader
MX53-RFID är en kombinerad RFID- & “magnetkortsläsare”. På RFID-området kan den läsa
EM, TK, AT, Mifare, ICode Compatible (Module Specific) och magnetrandskort
Triple Track Reading (Selectable Tracks) ABA, ANSI, ISO, AAMVA, CADMV compatible.
Även med denna combo-läsare kan du själv välja firmware och därmed om den ska kommunicera via USB-KB (tangentbordsemulering) eller USB-HID eller USB -Virtual serial.
Läsaren har insida gängor för skruvfastsättning.

MULTIKOMBO – USB HF RFID + MAGNETRAND + SMARTCARD CHIP

633_mx53-m2-sc-usb
MX53-M2-SC är en läsare, egentligen skriv-/läsenhet, som i samma kapsling har moduler för att läsa och skriva:
 • Magnetrandkort (enbart läsa)
 • MIFARE/ ISO 14443A/B RFID-kort
 • SmartCard chip

Kommunikationen sker via USB serial. Tangentbordsemulering fungerar inte eftersom man måste adressera vilka block i minnet man ska läsa såväl i MIFARE- som SmartCard-chippet samt ge kommando för att läsa respektive skriva data.

125 kHz LF USB läsare

427_syris-1_usb
429_syris-3_usb
Denna 125 kHz läsare kan endast läsa – Read Only. Den variant av LF-chips som kan läsas är de som tillhör familjen EM4100 samt därmed kompatibla varianter av annat fabrikat än EM.
Är du osäker så låt oss testa!
Funktionen är som för övriga USB-läsare – d.v.s. lästa data läggs in det inmatningsfält där cursorn står.
 • USB Keyboard emulering eller emulering av virtuell COM-port
 • Inbyggd antenn och 2-färgs lysdiod för indikering samt summer
 • Automatisk detektering av kort/taggar
 • API utvecklingsverktyg ingår
 • Firmware kan uppgraderas via USB-porten
 • Stöder såväl hexadecimala som decimala ID-format
 • Unikt serienummer för säker identifiering av läsare
 • Lagringsutrymme för “user data”
 • Option – hållare för läsare – med magnetisk baksida för montage på metall ex. datorchassi.

KOMBI-LÄSARE/SKRIVARE – “Allt i ett” – 125 kHz + MIFARE 13,56 MHz + ISO 15693 13,56 MHz

452x_posh_mx5t_prod_hand
Om man hanterar taggar eller kort på 125 kHz och 13,56 MHz är det naturligtvis praktiskt att ha en läsare som klarar flera standarder.
Även om bara har en taggar för en frekvens så kan denna läsare vara ett bra alternativ eftersom det är en av få läsare där man kan väla att den arbetar enligt USB-KB (key board emulation) eller USB-RS (virtuell com-port) eller USB-HID.
Dessutom har denna läsarvariant ovanligt bra möjligheter till att maska bort “icke relevanta data”.

BLUETOOTH RFID-läsare finns för – LF 125 kHz – HF 13,56 MHz – UHF 868 MHz

Generellt består en RFD Bluetooth-läsare av elektroniken för RFID-läsaren samt dess antenn samt ett kretskort med CPU, minne, USB-interface, Bluetooth radiosändare samt batteri och kapsling.

I normalfallet läser man taggen varefter läsaren, via Bluetooth, skickar data vidare till en smartphone, surfplatta eller laptop.

Alternativt kan man konfigurera läsaren så att den fungerar som en “data collector”. Då lagras varje läsning av tagg i läsarens minne inkluderande en tidstämpling. På kommando eller när man kommer inom Bluetooth kommunikationsavstånd överförs samlade data från läsarens minne.

Sättet att överföra data via Bluetooth är antingen med HID (Human Interface Device) som ger en funktion liknande “tangentbordsemulering” eller med en sorts seriel överföring. Oftast är det olika hårdvaruprodukter varför man bör veta vilken typ av överföring man ska använda innan man beställer utrustning.

När det gäller smartphones måste man även kolla att den aktuella läsaren har godkännande för användning mot den avsedda versionen av telefon/operativsystem ANDROID, iOS eller Windows.

UHF EPC G2 HANDHÅLLEN USB & Bluetooth läsare

459_scemtec_sih-900_handhllen
Detta är en läsare som du antingen kan använda på skrivbordet och ansluten till en PC via USB-kabel eller så kan du koppla loss läsaren och den blir en handhållen läsare som kommunicerar med PC´n via Bluetooth Class2. Som de flesta handhållna mobila apparater har den inbyggt laddningsbart batteri.
Läsaren har en enkel 3-radig LCD-display för visning. Lite twistat kan beskriva enheten som en ”intelligent läsare” eller ”dum handdator”.
Som läsare ger den beröringsfri läsning och du kan i displayen se lästa tagg-data. Som ”dum handdator” kan du ta den i handen och lämna kontorsplatsen för att göra en godsmottagning, inventering eller annat.
Med endast 3 tangenter minimeras såväl tiden för utbildning som möjligheterna att göra fel.
0

Din varukorg