NYHETER - RFID PRODUKTER & SystemkonceptUHF 868 MHz

MIFARE OCH NFC-TAGGAR MED 2m LÄSAVSTÅND

MIFARE logo

Om man pratar funktion så går det alldeles utmärkt och pratar man teknik och standarder är det omöjligt.

Resonemanget är motsägelsefullt och kanske obegripligt.

Vi börjar med MIFARE och NFC-taggar som båda är baserad på standarden ISO 14443A. Från början skapades denna standard för att kunna hantera säkerhet i behörighetssystem och betalsystem för kollektivtrafik samt senare även för varor eller tjänster.

I sakens natur ligger att man då vidtog åtgärder mot obehörig avlyssning vid transaktionstillfällen. Bl.a. konstruerades avsiktligt ett nära läsavstånd och chippen så att de är ”självstrypande”. Det innebär att oavsett hur mycket effekt man använder i läsaren så blir läsavståndet ändå bara 5-10 cm.

Om man nu har ett system med MIFARE eller NFC-läsare installerade i exempelvis ett accesskontrollsystem och på vissa positioner vill ha 2m läsavstånd behöver man en RFID-teknik på högre frekvens som UHF 868 MHz.

Det kan vara portar, grindar eller dörrar som passeras frekvent antingen för att styra insläpp eller i vissa sammanhang registrera utrymning av arbetsplatser i samband med brand, sabotage eller terroristhot.

Att byta alla MIFARE-läsare i ett system för att få handsfree-funktion på några få ställen kan vara företagsekonomiskt svårt att motivera. Om man byter läsare så behöver man även byta alla ID/passerkort.

Men vi har en lösning!

UHF RFID Halsband

Ni behöver inte byta läsare och inte passerkorten. Men fortfarande kan vi inte läsa MIFARE-kort på 2m.

Lösningen är enkel och ett nytt sätt att lösa ett känt problem. Man behåller befintliga MIFARE-läsare ock kort – men byter ”halsbandet” (lanyard)  som kortet hänger i. I stället för ett vara ett ”dumt band” innehåller lanyarden en UHF RFID-tagg som kan läsas på flera meters avstånd.

På de ställen där behöver det längre läsavståndet monteras läsantenn och UHF-läsare. Syftena inpasseringskontroll eller utrymning avgör typ av antenn och läsare.

Förmodligen är den enda investering som behöver göras är att köpa nya ”lanyards” till behörighetskorten samt läsutrusning till valda positioner.

Ett annat alternativ som i stort ger samma resultat är att byta ut befintliga MIFARE-kort mot DUAL FREQUENCY kort. Dessa innehåller då chip och interna antenner för såväl MIFARE som för UHF.

Dock blir dessa kort tjockare än ett standard MIFARE-kort.

UHF-kort som hänger mot kroppen fungerar dåligt eller inte alls och helt i enlighet med fysikens lagar.

De UHF RFID lanyards och DUAL FREQUENCY kort vi erbjuder är av typen ”ON BODY” d.v.s. de har konstruerats för att fungera även i närhet av kroppen.

Men MIFARE-specialisterna har rätt! Man kan inte läsa MIFARE-kort på 2m.

Ytterligare en variant av konfekten är att använda BAP-taggar (Battery Assisted Passive Tags)  – kontakta oss för att prata om möjligheterna.

 

Vill du veta mer så kontakta: Bengt Sunesson, bengt.sunesson@identsys.se, 0708 40 67 69 eller fyll i och sänd oss formuläret nedan

Detta formulär är inaktiverat.

0

Din varukorg