NYHETER - RFID PRODUKTER & Systemkoncept

RONDERING & INSPEKTION – SYSTEM MED TELEFON, NFC-taggar och APP

Rondering system med NFC RFID och APP i telefonen. Ett enkelt och användarvänligt informationssystem där man i en webdatabasen loggar ”operatör”, kontrollobjekt, plats, datum och tid, samt eventuella åtgärder.


Vi har skapat en grund för det som ofta benämns som ”ronderingssystem”eller system för inspekion. Tankarna leder till väktare som ska besöka och verifiera sina besök under sin rondering. Tekniskt sett är det ett informationssystem där man loggar ”operatör”, plats, datum och tid, namn på kontrollobjekt samt eventuella åtgärder. 

Allt fler uppdragsgivare vill ha dokumentation på att platserna, brukarna, fastígheterna, maskinerna, mm verkligen har besökts. Detta kan bl.a. gälla fastighetsservice, kontrollbesök, service på maskiner, städning, soptömning, slamsugning, nivåkontroll, hemtjänst, mm. Även om vårt system används för att hantera underhåll så är det INTE ett komplett underhållssystem för en bilfabrik eller stålverk – men priset är heller inte på nivån för kompletta underhållssystem.

Det vi skapat är ett enkelt system som är lätt att använda med basfunktioner som, med lite komplettering av verksamhetsanpassade texter, kan användas direkt. Naturligtvis kan vi komplettera med de funktioner som är viktiga för just er verksamhet. 

Investeringen i hårdvara är minimal om vi använder telefoner med inbyggda NFC-läsare. Taggarna är förhållandevis billiga även man bör tänka på att de ska fungera i flera år med kanske omild behandling och därmed välja en tagg av hög kvalitet

Investeringen, som även den är rimlig, ligger dels i anpassningen av servern i molnet och dels i anpassningen av APPén till era verksamhetsbehov

En kort beskrivning

KONTROLLOBJEKTEN

Vid varje kontrollobjekt monteras en NFC RFID-tagg. NFC-taggar kan läsas med, i princip, alla moderna telefoner. Lästa taggdata sänds via telefonens 4G/5G till webbservern i molnet. Vi håller oss tills vidare till telefoner med ANDROID som operativsystem.

NFC-taggens UID (Unika ID-nummer) har i molndatabasen kopplats mot kontrollobjektet.

 

Operatören och APPen

“Operatören” laddare ner appen från Google Play och installerar den på sin Androidtelefon.

Appen startar och “operatören” loggar in med sitt ID. Vid systemhändelser registreras detta ID i molndatabasen tillsammans med data för respektive systemhändelse.

Operatörens schemalagda rond vias i telefonens display.

När kontrollobjektets NFC-tagg skannas visas objektets namn och kontrolluppdraget. När kontrollen är gjord och den listade åtgärden är utförd klarmarkeras händelsen och databasen i molnet uppdateras inklusive tidstämpling av händelsen.

Därefter näst kontrollobjekt.

Webb

Detta är en webbsida (mobilanpassad) som kan nås endast av administratörer (alla delar samma inloggning)

Som inloggad ska man kunna göra följande:

– Lägga till en ny tagg och knyta den till en fastighet/brukare/maskin/kontrollobjekt. etc Tagg-ID + Informationen om fastigheten: Fastighetsägare, Förvaltningsobjekt, Ort och Plats
Man ska kunna redigera ett objekt, Aktivera/Avaktivera taggar och kontrollobjekt

– Lägga till användare

Användarens Förnamn och Efternamn, Telefonnummer och 4-siffrig PIN.

För att logga in på appen används default telefonnummer och PIN (kan modifieras).
Man ska kunna redigera användare (i webb-interfacet) Aktivera/Avaktivera

 

Schemalagda ronder

Ronder kan schemaläggas för dag, vecka, månad eller annat överenskommet. Utöver kontrollobjektets namn visas, efter att taggen skannats, uppdraget för kontrollpunkten. Programmet håller reda på att allt är utfört. I ett veckoschema kan man under dag avstå från att utföra kontroll av sådant som ska kontrolleras en gång per vecka – men i slutet av veckan måste alla kontrolluppdrag vara genomförda.

Översikt
En vy där man kan visa en översikt över utförda besök.
Med ett filter kunna få fram endast ett specifikt objekt och statistik för detta.

Filtrera på start- och slutdatum (t.ex kunna visa aktiviteter för en hel månad)

Export
Data ska kunna exporteras som ett Excel-dokument

Offline läge
Där det saknas Internet ska appen kunna lagra data i telefonens minne. När man åter är ansluten kan denna data synkas till molnet och därmed in till webbsystemet.

Android operativsystem i telefonerna
Appen byggs för Android. Ska man läsa många RFID-taggar per dag bör man överväga att använda en separat Bluetooth-kopplad läsare vilket ger förbättrad ergonomi.

Att utföra kontroller
Användaren loggar in på appen och klickar på ”Skanna tagg”. Håller telefonen mot RFID-taggen och får tillbaka information om att taggen har lästs.

Denna information (Användarens info/Objektets info/Datum och tid) skickas upp till molnet och sparas i databasen.
Om användaren befinner sig i ett område där internet saknas sparas informationen i telefonen tills man får tillgång till Internet igen. En knapp ”Synka data” dyker upp i appen och används för att skicka den sparade informationen till molnet.

 

UTOMHUS KONTROLLOBJEKT

Om kontrollobjekten huvudsakligen befinner sig utomhus ställs lite andra krav på hårdvaran.

  • Längre läsavstånd behövs eftersom man inte kan eller bör komma så nära att man kan läsa taggar på centimeter avstånd. Kanske meteravstånd för att få acceptabel ergonomi.
  • För att få det behövligt längre läsavståndet byter vi från NFC-taggar till UHF. Taggarna bör dessutom ha en IP-klassning på minst IP65 och helst IP68.
  • Telefoner kan INTE läsa UHF-taggar varför UHF RFID-handdatorer behövs eller en speciell Bluetooth-koppad läsare som arbetar samman med telefonen
  • Tåligheten mot regn och mekaniska chocker är “begränsad” för telefoner medan industriella handdatorer är anpassade för användning även i utomhusmiljöer
  • Mjukvaran för webbserver och databasen i molnet samt APPén är densamma förutsatt att ANDROID används.

HUR GÅR MAN VIDARE OM DET HÄR ÄR INTRESSANT?

Det finns inget färdigt paketerat system att leverera “från hyllan” utan det måste konfigureras utifrån din beskrivning av er verksamhet. Om du vill kan vi göra beskrivningen tillsammans. Det är egentligen inget märkvärdigt utan mest strukturerad logik och sunt förnuft. Ett par möten i TEAMS brukar vara tillräckligt.

Vi kan leverera det kompletta systemet med hårdvara och mjukvara med funktioner som vi tillsamman bestämmer.

Hör gärna av dig!

bengt.sunesson (at) identsys.se eller tel 0708-4 067 69

Vi, IDENTSYS RFID Solutions AB, är återförsäljare av RFID-utrustning från ledande tillverkare samt leverantör av kompletta RFID-baserade systemlösningar – sedan 1984.

0

Din varukorg