RFID-TAGGAR

RFID-taggar är ett övergripande begrepp som inkluderar såväl AKTIVA som PASSIVA taggar men också hårda såväl som mjuka taggar samt etiketter.

Passiva taggar gupperas efter frekvens och blir ofta benämnda som LF-taggar, HF-taggar och UHF-taggar. Numera finns även taggar och kort som kan läsas på 2 alternativa RFID-frekvenser – s.k. DUAL FREQUENCY taggar

Därefter görs indelningar inom varje frekvensområde efter användningsomrråden och hur de uppfyller kraven på miljötålighet i de miljöer de ska verka i.

I “tidernas begynnelse” var den officiella benämningen på RFID-taggar ESKORTMINNEN. Jag blev personligen registrerad som upphovsman till ordet men föga ärorikt eftersom det var en direkt översättning ESCORT MEMORY. En skandal med engelska ministrar och sköna eskortdamer gjorde uttrycket mindre användbart.

Vet du inte exakt vad du ska välja? Maila oss en kort beskrivning så svarar vi!

SUMMARISK ÖVERSIKT – RFID-TAGGAR

RFID taggar är “bärare av data” vilket även en streckkod är. I RFID-taggar lagras dessa data i ett elektroniskt minne. Ibland kan dessa data enbart läsas men inte förändras likt streckkoden. RFID-taggar som endast kan läsas benämns “read only”. Antingen är dessa taggar förprogrammerade från fabrik eller kan man skriva i minnet en gång.

De flesta taggar med chip som är skriv- och läsbara har ofta en minnesarea som är förprogrammerad och låst av chiptillverkaren. Data i detta minne är ett UID . Unique IDentifier. Utöver detta så finns skrivbara block med möjlighet till att, med lösenord, skydda innehållet från såväl att läsas som att manipuleras.

Storleken på minnen i passiva taggar är vanligtvis från några bit upp till ett par kB. I speciella avancerade passiva taggar som exempelvis för flygindustrin kan minnet vara rejält mycket större.

I aktiva taggar har man inte samma tekniska begränsningar då man har ett batteri som strömkälla och då kan ha den minnesstorlek som behövs för applikationen.

125 kHz LF RFID TAGGAR

Taggar på denna frekvens är nästan alltid taggar som är förprogrammerade av tillverkaren med fast och ej förändringsbar information. Dock finns det undantag.

Eftersom 125 kHz taggar har en spole av koppartråd lämpar sig inte denna teknik bra för etiketter på rulle. Etiketterna blir inte släta.

Därför har 125 kHz-taggar ofta en formfaktor som kort, nyckelbricka, blipp eller kapslad för industriellt bruk. De flesta avfallskärl i Sverige är utrustade med en 125 kHz RFID-tagg, read only.

0

Din varukorg