High Frequency, HF, 13,56 MHzNYHETER - RFID PRODUKTER & Systemkoncept

NFC RFID och smarta telefoner

888-nfc potrttbild

NFC RFID är ett begrepp som används allt oftare och är en förkortning av NEAR FIELD COMMUNICATION.
Förnuftigt nog skapade man standarder för NFC i ett tidigt skede vilket gör att NFC ska fungera lika oavsett vilken NFC-bestyckad telefon man använder.
Vill du veta mer detaljerat så besök http://nfc-forum.org/

Det finns 3 olika ”mode” inom NFC

889_nfc-systembild

CARD EMULATION – d.v.s. smartphonen kan emulera ett RFID-kort eller tag

READ-/WRITE – d.v.s. telefonen kan skriva data eller läsa data i taggens/kortets minne

PEER to PEER – d.v.s. telefonen kan överföra data till eller ta emot data från en annan NFC enabled telefon eller maskin.

Inom ”NFC-familjen” ryms flera tekniska RFID-standarder och typ av chip. De har olika egenskaper och man måste ha rätt RFID-standard/chip för de olika ”moden”.

890_nfc-mode overview

När man vill använda RFID-läsaren i smart phones och RFID-taggar för att utveckla en egen applikation är det taggar enligt standarderna i kolumnen Read/Write som gäller. Eller om vi begränsar oss ytterligare ISO 14443A (MIFARE) och ISO 15693 (iCODE).

MIFARE-taggar bedöms ha högre säkerhet mot manipulation av datainnehållet vilket bör beaktas om det handlar om ekonomiska värden eller säkerhet. För att bibehålla den högre säkerheten är chippen konstruerande så att de ger mycket kort läsavstånd. Med läsaren i telefoner brukar det innebära ett par cm.

iCODE är gjort för mer industriella och vardagliga användning och har bättre läsavstånd. Vilket kanske innebär cirka 5 cm i förhållande till cirka 2-3cm för en MIFARE-tagg i samma storlek. I industriella sammanhang som inspektion, underhåll, rondering mm där man fokusererar mer på funktion och ergonomi än datasäkerhet används ofta iCODE-taggar eftersom de är lättare att avläsa med telefonen.

Ur RFID-synvinkel kan man påstå att NFC-läsarna i telefoner är ”mindre bra RFID-läsare”. Har taggen kort läsavstånd blir den svår att hitta med en smartphone. Ronderingssytem för väktare och underhållssystem där man ska hitta läsa en tagg är exempel där det är definitiva fördelar med iCODE-taggar.

 

NFC-bestyckade SmartPhones

Idag, 2021, har de flesta nya smartphones inbyggd NFC.  

Det utvecklas applikationsprogram eller APPAR i rask takt. En del av dessa är “riktiga” NFC-funktioner men många av dem är applikationer där man använder NFC-läsaren i telefonen eller där man en extern Bluetoothkopplad läsare till användning inom tekniskt underhåll, fältservice och andra yrkesmässiga områden.

 

YRKESMÄSSIG ANVÄNDNING AV NFC RFID OCH SMARTPHONES

Ska man per arbetsdag läsa några få taggar fungerar den inbyggda RFID-läsaren tillräckligt bra och det är acceptabelt med att det tar lite tid och kanske inte är ergonomiskt optimal.

Blir det flera hundra taggar per dag det funktionellt och ergonomiskt bättre att använda en Bluetoothkopplad RFID-läsare eller NFC-taggar som ger ergonomiskt acceptabelt läsavstånd.

Lästa taggdata överförs vi Bluetooth till den mottagande enheten som kan vara en  iPAD, iPHONE, ANDROID-enhet eller Windows-maskin.

Det kanske vanligaste Bluetooth-interfacet är HID (Human Interface Device) och fungerar som tangentbordsemulering d.v.s. lästa data hamnar i det inmatningsfält cursorn står avslutas med ett ENTER. När det gäller Apple och iOS så kontrollera att tillverkaren sagt att den fungera. Övriga varianter brukar fungera men kolla med oss för säkerhets skull.

När man använder Bluetooth HID är det nästan alltid chippets unika ID-nummer (UID) som man läser.

Generellt finns det SDK som kan vara till hjälp när man ska utveckla en egen APP eller då tangentbordsemuleringen inte ger rätt funktion. Ska man adressera sektorer i taggens minne och skicka lösenord bör man använda SDK´t och bygga in anropet i appen.

Även om läsarna kan läsa NFC-taggar så innebär det inte automatisk att alla läsare kan läsa taggar enligt de vanligaste standarderna ISO 14443A (MIFARE) och ISO 15693 (iCODE) – återigen kolla!

De Bluetooth-kopplade RFID-läsarna är som regel fysiskt små men har egen strömkälla, vanligtvis laddningsbar.

 

RFID-läsare eller RFID Data Collector

En ”RFID-läsare” är i detta sammanhang att betrakta som ”dum”. Den ska läsa taggdata och skicka den vidare.

En ”Data collector” har utöver läsaren en CPU-funktion, minne och en firmware.  Principiellt kan man säga att man i collectorns minne sparar data från taggläsningar och att de sedan batchvis kan överföras till ett mottagande system via Bluetooth eller USB. Firmwaren är ofta konfigurerbar så att man exempelvis kan lägga till datum och tid för varje läsning och i vissa fall även GPS-positionen.

 

BLUETOOH RFID-läsare för NFC – MIFARE & iCODE-taggar

NFC LÄSARE I RFIDBUTIKEN : https://rfidprodukter.com/cat/rfid-l-sare/mifare-nfc-icode-lasare-hf-13-56-mhz/

 

KOAMTAC´s KDC450

Den för tillfället kanske mest effektiva enheten är KOAMTAC´s KDC450 som kan beskrivas som ett ”skal” som snäpps på under telefonen. Skalet innehåller RFID-läsaren och ofta även en streckkodsscanner samt ett eget laddningsbart batteri.

Kommunikationen med telefonen sker via Bluetooth. Med en liten kabel batteriet i KDC 450 användas som externt batteri till telefonen.

Med den här kombinationen kommer man mycket nära funktionen av en RFID-handdator och till väsentligt lägre kostnad.

Skalens fästen är anpassade till de flesta på marknaden förkommande modeller inklusive iPhone .

891_koamtac 450

KDC 450 finns även i utförande som passar till läsplattor eller ”tablets”

För mer information kontakta:  bengt.sunesson@identsys.se

BLUBERRY HF

Blueberry är en av de tidigaste och mest använda RFID-läsarna med Bluetooth-överföring av data.

Storleken är tilltalande om man vill ha den i fickan – ungefär som en modern bilnyckel.

508_Blueberry_nyckelring

VIDEO: https://www.youtube.com/watch?v=y570jMIqiq8

Blueberry finns även i en variant för UHF-taggar och heter då Blueberry UHF.

Fet finns många informativa videor på Youtube. Sök på ”Blueberry RFID”

VIDEO: https://www.youtube.com/watch?v=y570jMIqiq8

För mer information kontakta:  bengt.sunesson@identsys.se

vWAND HF

vWAND är en liten pennformad läsare som också kan användas som stylus på pekskärmar.

Läsantennen sitter inte i spetsen utan i den andra änden. Läsavståndet är avsiktligt kort för att man inte oavsiktligt ska läsa fel tagg. Exempelvis på sjukhus där man ska läsa patientarmband med RFID. Eller taggar som monterats nära varandra.

884_vwand

IDBLUE HF

IDBLUE pen reader är att arbetsverktyg att jämföra med ett verktyg från Sandvik Coromant d.v.s. bra funktion under lång tid. Den är rejält ruggad och fungerar även i besvärliga fysiska miljöer.

Läsantennen finn i pennans spets vilken aven kan användas som stylus på pekskärmar.

892_idblue

VIDEO: http://idblue.com/rfid-readers/uhf-rfid-reader

Läsavståndet är även här avsiktligt kort dels för att kunna läsa riktigt små taggar och för undvika oavsiktlig läsning av fel tagg. IDBLUE HF används bl.a. av besiktningsmän världen över för att besiktiga lyftdon där man borrar in taggar med några få mm diameter i godset.

IDBLUE finns även i en variant för UHF-taggar – IDBLUE  UHF.

För mer information kontakta:  bengt.sunesson@identsys.se

 

 

BARACODA ORKAN RFID HF

887_baracoda orkan hf

Baracoda ORKAN är en programmerbar läsare/data collector som utöver RFIDF-läsare kan bestyckas med steckkodläsare för ID eller 2D streckkoder. ORKAN har display och endast ett fåtal knappar vilket gör den lätt att arbeta med.

BUDGIE RFID HF LÄSARE

648_agx dc xl

BUDGIE är en HF RFID-läsare, med Bluetooth kommunikation, som klarar av att användas och hanteras även i krävande miljöer. IP65.

Kan även utrustas med streckkodläsare

För mer information kontakta:  bengt.sunesson@identsys.se

LÄSNING AV NFC-TELEFONER SOM EMULERAR RFID-KORT

894_vgglsare nfc

Utöver att NFC-bestyckade telefoner kan läsa RFID-taggar så kan telefonen själv mjukvarumässigt fungera som ett RFID-kort.

Man kan alltså använda telefonen som behörighetskort till inpasseringssystem, för att starta kopieringsmaskiner, för att logga in på datorer/nätverk, tid-/närvaroregistrering, behörighet till maskiner i produktionssystem, som entrébiljett till festivaler, för att betala i personalmatsalar eller fritidsanläggningar. Det kan helt enkelt ersätta traditionella RFID- eller magnetrandskort.

Bilden ovan visar en läsare som även kan användas utomhus och med alternativa seriella gränssnitt för kommunikation med överordnat datorsystem.

895_nfc usb reader886_nfc_asc_usb_display

”NFC TAGGAR” OCH ”NFC KOMPATIBLA TAGGAR”

Avsaknaden av definitioner och distinktion kan leda till diverse missförstånd.

Det man i press och dagligt tal oftast avser med ”NFC-taggar” är taggar som används för att automatisera telefonen. Exempel kan vara att man läser en speciell tagga och telefonen automatiskt ringer ”HEM”. Eller i butiken taggen sitter på en vara och när man med telefonen läser den kopplas automatiskt en hemsida upp som visar information om produkten. O.s.v.

För ”automatiska funktioner” kan det krävas att taggen är formaterad efter den användande telefonens operativsystem.

Tekniskt följer NFC-taggarna standarderna ISO 14443A eller ISO 15693.

Om taggarna inte används för att automatisera funktioner i mobilen sa har de ingen egentlig ”NFC-funktion” och kan användas som vilka taggar som helst för att automatisera funktioner inom logistik, tillträdeskontroll, biljetthantering, underhåll mm.

Man kan alltså använda det som säljs som ”NFC-taggar” för allmänna RFID-applikationer men kan inte utan kontroll använda vilken RFID-tagg som helst för NFC-funktioner – d.v.s. för att automatisera funktioner i telefonen.

0

Din varukorg