RFID Taggar

RFID Taggar

RFID-taggar är ett övergripande begrepp som inkluderar såväl AKTIVA som PASSIVA taggar men också hårda och mjuka taggar samt etiketter. Passiva taggar grupperas efter frekvens och blir ofta benämnda som LF-taggar, HF-taggar och UHF-taggar.

Numera finns även taggar och kort som kan läsas på 2 alternativa RFID-frekvenser – s.k. DUAL FREQUENCY taggar. Därefter görs indelningar inom varje frekvensområde efter användningsområden och hur de uppfyller kraven på miljötålighet i de miljöer de ska verka i.

I “tidernas begynnelse” var den officiella benämningen på RFID-taggar ESKORTMINNEN. Jag blev personligen registrerad som upphovsman till uttrycket men föga ärorikt eftersom det var en direkt översättning ESCORT MEMORY. En skandal med engelska ministrar och sköna eskortdamer gjorde uttrycket mindre användbart då det ledde tankarna i fel riktning.

Skillnaden mellan PASSIVA och AKTIVA-taggar

Passiva RFID-Taggar

Blir inte aktiverade förrän de får energi från det radiofält RFID-läsaren sänder ut.

Principiellt kan man jämföra en passiv RFID-tagg med en solcell. Solen belyser solcellen och energi bildas som exempelvis kan driva ett chip. I RFID-fallet är det taggens inbyggda antenn som “belyses” med radiovågor och fångar energi.

Ju större antenn i taggen desto mer energi kan fångas och ger ett längre maximalt läsavstånd.

När taggen försvinner ut ur läsarens radiofält får den ingen energi och blir helt passiv – d.v.s. tyst eftersom den inte har någon elektrisk energi till chippets radio.

Aktiva RFID-Taggar

Benämns inte “aktiva” av anledningen att de har ett inbyggt batteri utan därför att de med intervall vi sin radio sänder meddelandet “här är jag” – likt en fyr vid havet. För att kunna göra detta behöver taggen en strömkälla och det är här batteriet kommer in i bilden.

När man har ständig tillgång till energi, från batteriet, har man gjort chippen i taggarna mer kompetenta vilket bl.a. innebär att man kan få riktigt långa läs- eller kommunikationsavstånd. Ofta har man lagt till funktioner i chippen för att detektera rörelser, mäta temperaturer eller fuktighet, mm.

Taggar med fler funktioner används även inom IoT för bl.a. fabriks och fastighetsautomation.

 

Sammanfattningvis

RFID handlar endast lite om teknik och mest om automatiserad informationshantering.

Vet du inte exakt vad du ska välja? Maila oss en kort beskrivning av hur du vill det ska fungera – så svarar vi!

0

Din varukorg