RFID-TAGGARUHF 868 MHz

RFID taggar för alla behov

2630_samlingsbild_2017

 

Hård RFID tagg eller MJUK etikett – stor eller liten – kort eller långt läsavstånd?

Idag kan du finna UHF EPC taggar till de flesta behov. Stora, små, smala, korta, tjocka, hårda, mjuka, vackra eller fula. Det som tidigare betraktades som problem d.v.s. taggar på metall, i metall, exponering för höga temperaturer och vatten – hanterar tekniken nu på ett elegant sätt. Till de flesta rimliga behov finns redan produkter/lösningar. Konsten är att hitta dem. Vi kan hjälpa dig!
Priset är reellt lågt. Så pass lågt att det numera sällan är priset för taggarna som avgör om en investering i ett RFID-system ska genomföras – eller ej.
VILL DU HANDLA TAGGAR  ELLER HÄMTA DATABLAD PÅ TAGGAR – klicka på länken så kommer du till webshoppen  

RFID WEB SHOP – taggar LF, HF, NFC, UHF & DUAL FREQUENCY

Grunden till framgångarna är standarden ISO 18000-6C, vilket innebär interoperabilitet mellan olika fabrikat av chip till taggarna och därmed ger användaren friheten och möjligheten att välja. Sättet för en läsare att kommunicera med en tagg är detsamma oavsett vem som tillverkat taggen, hur den fysiskt ser ut – förutsatt att taggen har ett ISO 18000-6C chip. Det är ungefär som med mobiltelefoner – man behöver inte veta fabrikat eller modell på telefonen man ringer till. Det bara fungerar – då de följer samma standard.

Ytterligare en orsak till den snabba utvecklingen är de stora volymerna av chip och taggar som tillverkas. Dels medför det gett en tilltalande låg prisnivå men ger ändå tillverkarna ekonomiska förutsättningar för utvecklingsarbete som gör taggarna bättre och mer lättanvända i allt fler miljöer.

Varför så många varianter av UHF EPC-taggar?

Som så ofta handlar det om pengar. Ekonomer samt specialister inom logistik och produktionsteknik konstaterar i ökande grad det ekonomiska värdet av att nyttja RFID-tekniken. Här passar det att lägga in ett  lånat citat – “TIME IS MONEY and WASTED TIME IS WASTED MONEY”. Om det, av någon anledning, inte finns RFID-taggar som fungerar tillräckligt bra i det aktuella företagets verksamhet står valet mellan att vänta på bättre tider och bättre RFID-produkter eller att i samverkan med en taggtillverkare ta fram en passande tagg. Eftersom lönsamheten i att använda RFID är så pass hög sker detta relativt ofta. I många fall lägger taggtillverkaren upp en kundstyrt utvecklad tagg som en lagerförd artikel. Utöver RFID-etiketter och inlays finns i dagsläget ett stort antal UHF EPC taggar som utvecklats eller anpassats för användning i varierande logistiska eller industriella miljöer.

Pris kontra kvalitet

Det vi, och förmodligen även du, menar med kvalitet är att taggen fungerar i den miljö där den ska användas och under den tid som förväntas. Självklart – men ändå inte. De flesta tillverkare har bra kvalitetskontroll och levererar bra produkter. Det som uppfattas som brist i kvaliteten är ofta att man använder fel typ eller variant av tagg. Ett högre pris på en RFID-tagg innebär oftast att någon funktion eller egenskap adderats till grundfunktionen. Exempel på sådant är:
 • tålighet mot fukt
 • tålighet mot mekanisk nötning
 • fungerar på metall
 • tålighet mot hög temperatur
 • tålighet mot lösningsmedel
 • tålighet mot gammastrålning
 • storleksmässiga egenskaper som liten/tunn/rund/ rektangulär/
 • metod för montering – lim/skruvar/nitar/magnet
 • mer minneskapacitet än vad som är “standard” – vilket 2013 innebär 128 bit EPC-minne och 512 bit user memory men är också kontinuerligt ökande,
Alla de här funktionerna kan man få i en RFID-tagg. Dock inte samtidigt i samma tagg. Det finns oftast inget påvisbart samband mellan pris och kvalitet på RFID-taggar. Däremot mellan taggar med olika funktion eller egenskaper. Bra eller dåligt beror mest på din matchning mellan taggens egenskaper och användningsområdets krav. Är du osäker – fråga någon som kan – gärna oss!

KORT ELLER LÅNGT LÄSAVSTÅND?

UHF RFID förknippas ofta med läsavstånd upp till 5 -10m. Detta benämns som “far field”. Dert finns ett lika stort behov av att läsa UHF-taggar på kort avstånd – d.v.s. “near field”. Exempel där behovet av kort läsavstånd finns är bl.a.taggade provrör i ett ställ eller taggade smycken i guldsmedsbutikens skyltställ. Här ju oftast syftet att i ett svep kunna läsa alla taggar i närheten utan att oavsiktligt ävem läsa alla taggar inom 10 m radie.

Vissa UHF-taggar har dubbla antenner, near fileld + far field, varför taggen kan läsas på såväl kort som lång avstånd. Dock måste läsaren ha antenn/antenner för near field eller far field.

 

Hårda och mjuka taggar

Hårda RFID-tagggar har försetts med en hård kapsling för att ge mekaniskt/termiskt/kemiskt skydd till taggens elektronik. Mjuka taggar var initialt samlingsbegreppet för etiketter och inlays men på senare tid har tillkommet ett flertal flexibla eller böjbara industriellt kapslade taggar.

Ett inlay är den enklaste och billigaste ”RFID-taggen”

Ett ”inlay”, eller försvenskat ”inlägg”, är en antenn och ett RFID-chip monterat på ett substrat. Det finns 2 varianter. Dels ett ”wet inlay” där inlayet har ett adhesiv och där de är separerade och ligger som etiketter på rulle. Ett ”dry inlay” är då torrt d.v.s. har inget lim. De ligger oseparerade på löpande bana och måste klippas isär. Kapslingen av transparent PET-plast ger inte mycket mekaniskt eller termiskt skydd. Är användningsmiljön så ”snäll” att inget ytterligare skydd behövs är inlayet ett utmärkt val. Detsamma gäller om taggen/inlayet monteras inuti en produkt. Då blir produkten kapsling till taggen. Exempel på detta är IT-inventarier, returemballage, möbler, mm.
Ytterligare en variant av “wet inlays” är att inlyet har ett “paper face” d.v.s. en vit frontyta av papper som kan tryckas i en termotransferskrivare. Inlayet blir i detta fall en RFID-etikett och även den mest prisvärda eftersom priset inte belastas med kostnader för konvertering.

Taggar för höga temperaturer, radioaktiv strålning, sterilisering med gammastrålning eller rejält stort minne

Det handlar om extrem påverkan från användningsmiljön – som chippen i “standardtaggarna” inte klarar av. Idag finns det speciella chip som klarar de här påfrestningarna och som i lämpliga kapslingar blir taggar som fungerar även i dessa extrema miljöer.

 

TAGGAR PÅ METALL OCH ICKE METALLISKA MATERIAL

Att taggar som fungerar när de applicerats på metall även fungerar likadant när de appliceras på icke metalliska material är inte en självklarhet. Vissa typer av “on metal” taggar använder den bakomliggande metallen i sin antennfunktion. När taggen monteras på ett icke metalliskt material försvinner denna funktion och taggen få ändrade läsegenskaper/läsavstånd.

I ett industriellt RFID-system behöver man ha ungefär samma läsavstånd oavsett om taggen sitter på metall – eller inte.

Fram till sommaren 2012 har “on metal” taggar varit kapslade i robusta kapslingar. Begreppet “metal skin” lanserades av RFID-företaget XERAFY. Den praktiska innebörden är att det nu finns “on metal” taggar i form av inlay eller RFID-etiketter. Dessa yaggar ligger på rulle som etiketter och kan såväl programmeras som förses med streckkod eller visuellt läsbar text.

Priset är cirka 1/3 av priset för en kapslad “on metal” tagg.

Ytterligare en praktisk fördel med “metal skin” är att de maximal läsavstånden är ungefär desamma om taggen sitter på metall eller på annat material. Vissa taggar är dock optimerade för att monteras på metall och har då längre läsavstånd på metall.

 

ÖVERSIKT – INDUSTRIELLA UHF-TAGGAR

I dagsläget är de stora tillverkarna av industriella RFID-taggar OMNI ID, CONFIDEX, XERAFY och uppstickaren OPP IOT. Sannolikt har någon av dessa taggar som passar även för din verksamhets behov – så låt oss kolla!

Här kommer några översikter från respektive tillverkare.

 

 

 

 

 

 

XERAFY tillverkar även “vanliga” on metal taggar – här är en översikt::

ÖVERSIKTSBLAD: Xerafy_Tags_&_Labels_Product_Guide_compressed v 08.17.17 – som PDF-fil

 

 

 

Sammanfattande produktöversikt CONFIDEX TAGS:https://www.confidex.com/products/links-by-confidex/browse-products

CONFIDEX IRONSIDE – Robust IDUSTRIELL ALLROUND TAGG som även fungerar bra på metall

514_IRONSIDED_svetsmonterad
515_confidex_ironside-lasergraverad
IRONSIDE är en av de mest använda RFID-taggarna i applikationer där taggarna exponeras tuffa tag i form av fukt, mekaniska chocker, nötning mm. Taggen fungerar bra oavsett om dem monteras på metall eller annat underlag och används därför ofta för taggning av containers för transporter, contaniers för avfall, rullburar av olika slag samt järnvägsvagnar.
IRONSIDE jan fås “personaliserad” d.v.s. i fabriken programmerad sin kod samt få hela eller del av koden lasergraverad på taggens yta för visuell identifiering.
Som du ser av den övre bilden kan man även bestall IRONSIDE förmonterad på en vinklad plåt – för att kunna svetsas fast exempelvis på ytan till transportcontainers.

CONFIDEX IRONSIDE SLIM – Liten tunn tagg som även fungerar bra på metall

536_ironside slim
IRONSIDE Slim är i första hand utvecklad för märkning av inventarier och olika former av returlastbärare av metall. Den fungerar även om den monteras på andra underlag än metall.
Läsavståndet är förvansvärt bra, med tanke på den ringa fysiska storleken, upp till 8m med 2W läsare (ETSI). Det verkliga läsavståndet beror på omständigheter och läsutrustning i varje enskilt system.

Confidex Ironside Micro

IRONSIDE MICRO är också en tagg som fungerar på såväl metall som andra material. Även här har man tänkt på märkning av inventarier och retutlastbärare av metall.
Taggen är liten men mycket stryktålig och har täthetsklassningen IP68 vilket gör taggen generellt mycket användbar och framför allt där man vill ha en liten diskret tagg.
Läsavståndet, med 2 W ETSI-godkänd läsare, är upp till 4 m.

Confidex Captura

569_confidex-very
Captura-taggen kan fungera dels som tagg och dels som sigill. Monteringen är synnerligen enkel och kräver inga verktyg. Det är bara att ta upp en Captura-tagg ur förpackningen – trä kroken över en stång eller wire och trycka ihop!
För att taggen ska kunna läsas med max läsavstånd (cirka 3 m) måste kroken vara nedtryckt och taggen applicerad på ett metallföremål.
Captura levereras förprogrammerad med en randomiserad EPC-kod och kan därför användas direkt. Vill ni använda ert eget företagsnummer i EPC-strukturen kan vi erbjuda tjänsten att programmera taggarna och eventuellt även märka med streckkod.  
 
 

“Speciella taggar” för industriellt bruk

Confidex Carrier™ – returnable plastic container RFID label

580_carrier

Confidex Carrier är en speciell etikett med stark vidhäftning på plastprodukters ytor. Den kan lätt monteras på olika typer av plastbehållare eller lådor. Fokuserat användningsområde är livsmedelsindustrins olika varianter av plastbackar. Detta för spårning och eventuella återkallande med precision. Hög precision ger lägre kostnader för säkerhetsrelaterad kassation eller återkallanden.

Carrier lämpar si generellt till alla applikationer där man transportera material eller produkter i plastbackar där man vill kunna styra flöden och ha visibilitet i försörjningskedjan.  

Länk till produktsidan för mer info!

PRODUKTBLAD: Confidex Carrier (0,97 MB)

Confidex Carrier PRO

584_carrier-pro_80

558_carrier-pro

Confidex Carrier Pro är en specialdesignad RFID-etikett för lådor av plast. Taggens struktur är skapad för klara processerna i de automatiska tvättmaskiner som bl.a. används till returlådor avsedda för distribution av livsmedel. Avsikten är att etiketten ska klara diskningarna under lastb’ärarens hela livscykel.

Carrier Pro har ett vitt skrivbart (med termotransfer) ytskikt där man kan printa EPC-koden, eller del därav. alternativt annan data.

Carrier Pro levereras på rulle, som vanligt för etiketter.

Som option kan etiketternas fås förprogrammerade med EPC code och med tryck på etikettens framsida.

Länk till produktsidan för mer info!

PRODUKTBLAD: Confidex Carrier PRO (0,75 MB)

 

Confidex Casey™ – RFID-etikett aller tagg för krävande användningsmiljöer

559_casey

Confidex Casey är en RFID-etikett gjord för att fungera där man får stora förluster genom det materia,l med hög dielektrisk konstant, som finns bakom taggen. Det är en tagg för generell användning i applikationer som handlar om distribution till detaljhandeln. Exempelvis olika former av plastlådor för engångsbruk eller wellpappkartonger där innehållet kan variera från frukt till shampoflaskor. Glas och gummi är andra exempel på material som dämpar RFID-signalerna men där Casey ändå fungerar bra.

Etiketten har en skrivbar yta av vattensäkert syntetiskt material. Etiketten kan skrivas ut på en RFID-etikettskrivare med text och eventuell streckkod på framsidan och data programmerade i taggens chip.
Det finns även möjligheten att köpa etiketter med förtryckt text och programmerade med sekventiell nummer.
Länk till produktsidan för mer info!

PRODUKTBLAD: CASEY (476,20 KB)

Confidex Carrier TOUGH

577_carrier-tough_100576_carrier-tough_150

 

Confidex Carrier Tough är en kapslad tunn tagg för märkning av olika former av behållare i plast och returlastbärare av plast.

Taggens struktur ger skydd mot mekanisk påverkan, men ger även skydd för kompletterande streckkod eller annan visuellt läsbar information i den dagliga hanteringen.

Carrier Tough är det rätta valet av tagg när en tagg inte kan monteras i en förberedd “ficka” i plastprodukten och som ger skydd för taggen vid det praktiska användandet av plastprodukten.

Den speciella designen av taggens inbyggda antenn gör att Carrier Tough fungerar bra även när den är nära innehåll med hög dielektrisk konstant som exempelvis fruk, fisk aller annat med högt innehåll av vatten.

Länk till produktsidan för mer info!

PRODUKTBLAD: Confidex Carrier TOUGH (1,03 MB)

 

  

Confidex Pino™ – RFID-tagg för spårninga av lastpallar eller produkter av trä

 

513_Pinomontering_i_pall

Confidex Pino har utvecklats för att möjliggöra kostnadseffektiv styrning och spårning av lastpallar i trä. Användningsområdet är väsentligt bredare än lastpallar. Produkter gjorda i trä eller timmerstockar kan enkelt och med fördel märkas med PINO-taggen. Monteringen är genialt enkel. Borra ett hål och för in taggen. Hålet är något mindre än taggens bredd. Sågtandsformen gör att taggen sitter fast ordentligt. Hålet behöver inte fyllas för funktionens skull men påverkar inte om man vill göra det av kosmetiska skäl. Det finns ett enkelt verktyg för monteringen.

För att märkta interna träpallar inte ska försvinna ut till kunder eller leverantörer så brukar man färgmarkera klossarna i minst ett hörn.
Länk till produktsidan för mer info!

PRODUKTBLAD: Confidex Pino (0,67 MB)

Laminerad “hängtagg

601_fri_hangtag

“Hängtaggen” är laminerad för att överleva även i besvärliga miljöer. Taggen är uppbyggda med polyester i kombination med ett laminat som klarar smusts och UV-ljus. Temperaturmässigt är taggen testad för 80 gr. C.

Det är en enkel tagg som är förvånansvärt tålig även i utomhusmiljöer – och till ett attraktivt pris.

FRI-WF-SM-17 Laminerad RFID Hang Tag kan monteras med tråd eller wire genom förborrade hål i taggen. Som option kan den även fås med 3M adhesive för permanent fastsättning.

PRODUKTBLAD Laminated_RFID_Hang_Tag.pdf

Tagg för golvmontage – FRI- WF- SM- FLR1

602_fri_floor_tag

Det här är en tunn hållbar och slitstark tagg avsedd att monteras på golv, väggar och andra flata objekt. Taggen är tillräckligt hållbar för att köras över med gaffeltruckar i lagermiljöer. Ofta används taggen för att markera positioner på golv i lager.

Taggen är självhäftande och har ett mycket starkt adhesive.

PRODUKTBLAD: GOLVTAGG_FLR1_RFID

Vikbar tagg för smådetaljer FRI- WF- SM-0016

603_fri_jewelery_tag

Liten billig tagg gjord för att enkelt kunna märka/tagga småsaker. Den viks runt föremålet och fäster i sig själv – detta för att inte lämna rester av etikettmaterialet eller adhesivet när man tar bort taggen. Man måste klippa bort taggen med sax. Ett av de vanligaste ämvändningspmrådena är i butiker för märkning av klockor och smycken. Andra områden är medicintekniska produkter samt för märkning av kablar.

PRODUKTBLAD Vikbar tagg för smådetaljer FRI- WF- SM-0016

Trådtagg – inbyggnadsbar – FRI- WF- SM- IN02

605_fri_coated_wire_tag

Den här taggen är en “bästsäljare” bland industriella UHF-taggar. Anledningen är att den, av användare, kan formförändras och byggas in i de flesta icke metalliska material som betong, trä, textilier, plast, kartong, mm.

Läsegenskaperna är unika och eftersom antennen är en tråd kan taggen läsas 360 grader. En tagg baserad på ett inlay kan ju inte läsas från sidan. Med ett föremål taggat med en trådtagg behöver man inte känna till taggens orientering för att kunna läsa eller skriva data.

Den kanske vanligaste användningen av denna tagg är för att markera positioner i betonggolv i lager, godsterminaler, industrilokaler och mässlokaler. Monteringen sker genom att man med en vinkelslip fräser ett spår och lägger taggen däri samt fyller med epoxy.

Ett något speciellt område där trådtaggen monteras i golv är i kärnkraftverk och då för att markera positioner för långsiktigt upprepade mätningar avsedda att dokumentera uppmätta värden av gammastrålning. Dock har standardchippet begränsningar avseende den maximala exponeringen för radioaktivitet. Det finns alternativa chip som klarar väsentligt större stråldoser.

PRODUKTBLAD: Embaddable_RFID_WIRE_TAG

Tagg för rör och slang – FRI- WF- SM-30D

606_fri_ziptag

Rör-taggen har RFID-elektroniken inbäddad i vulkaniserat gummi, vilket gör den extremt väl skyddad mot såväl fukt som mekaniska påfrestningar. Taggen är perfekt för utomhusanvändning inom i petrokemisk industri, raffinaderier, distribution av olja och gas, mm.

Taggen används för att tagga rör. ventiler, pumpar, slangar och andra värdefulla maskiner eller inventarier.

347_frick_tag_p rr       607_fri_frac-tag

Montering sker med 5/16th inch braided stainless-steel nylon-coated attachment cable som kan fås i beställda längder.

Kärnan i denna “på metall” tagg är litet ruggat kretskort med en antenn mestående av et metall-wire.

Click here to see a short video of this impact-resistant tag in action!

 Denna tagg har blivit “certified by the Oil and Gas RFID Solution Group (US)”

Ett bra och förklarande dokument om RFID i verkligt tuffa utpmhusmiljöer hitta du på länken nedan.

http://www.kbrwireless.com/whitepaper_hydraulic_fracturing_april_2010.pdf

PRODUKTBLAD SM_30D_Rör & Slang_RFID-tagg

Industriell häng-tagg -FRI-SM-30S

608_fri_sm30s

Konstruerade av fast vulkaniserat gummi, har SM-30-S RFID-taggen en fläta av rostfritt stål överdraget med nylon för användning som en sling och låser fas taggen på tunga kablar, kedjor och andra fästanordningar. Montaget går snabbt, enkelt och utan verktyg

Med extrem motståndskraft och hållbarhet är SM-30-S perfekt för hårda utomhus miljöer. Taggens är ghord av annodiserad aluminiumplåt och kan som option även förses med 1D-streckkod, 2-D streckkod serienummer och logotyp.

Kärnan i denna RFID-tagg är ett litet robust kretskort med en metalltrådsantenn. Den patentsöta tillverkningsmetoden  möjliggör inbäddade RFID-taggar som är extremt tålig. SM-30-S har testats för användning i tuffa miljöer där inverkan av tryck och nötning förekommer.

 

Click here to see a short video of this impact-resistant tag in action!
Denna tagg har blivit “certified by the Oil and Gas RFID Solution Group (US)”

PRODUKTBLAD INDUSTRIELL “HÄNG-TAGG”

Liten 2 x 2 cm “på metall” tagg – FRI-WF-SM-75NW

609_fri_2x2cm_on-metal-tag

WF-SM-75NW är en liten cirka 2 x 2 cm tagg avsedd för montering på metall. Taggen tål höga temperaturer och tuffa påfrestningar från omgivningsmiljön.

Läs- och skrivegenskaperna är mycket bra trots montering på metall – men även inbäddad i metall och under metallytans nivå. Taggen har 2 st inbyggda antenner vilket även gör den mindre beroende av orienterin mot läsarens antenn.

Also see the small metal mount RFID tag (WF-SM-75HT) for additional options.

 • Available without adhesive
 • Versatile attachment
 • Available with other inlays

Användningsområden är bl.a. elverktyg, utomhusanvändning, montering på metallytor, byggelement av metall. märkning av behållare – containers – lastburar av metall, tunga maskiner

PRODUKTBLAD Liten, 2 x 2 cm “på metall” tagg

UHF INLAYS & ETIKETTER

Ibland är skillnaden mellan etikett och inlay hårfin. Många inlays kan fås med ett “paper face” d.v.s. ett skrivbart skikt av papper ovanpå det annars transparenta inlayet.
RFID-etiketter är generellt mer avancerade produkter där man väljer etikettmaterial utifrån de krav på tålighet och livslängd som applikationen ställer.
Vid tillverkning av inlays spolas de på standardrullar. Hur många inlays som får plats på en rulle beror naturligtvis på inlayets fysiska storlek. Ofta är antalet inlays per rulle upp till 20 000 st. Principen är att försäljning endast sker med hela rullar. För systemutveckling har många tillverkare KIT om 1 000 st.
785_uhf_inlay_smartrac

 

0

Din varukorg