UPPDATERAD PRODUKTLISTNING – klicka på länken!

För att tåla och fungera i mer påfrestande miljöer tillverkas RFID-taggarna på som ger skydd och funktion för de miljöer de ska arbeta i.

För att ge skydd mot mekanisk påverkan kapslas de i ett material som skyddar antenn och chip mot omild behandling i form av nötning, mekaniska chocker mm.

För att hindra inträngning av fukt används icke hygroskopiska kapslingsmaterial.

Är hög temperatur problemet måste kapslingen ha isolerande funktion och bondingen mellan antenn och chip får inte smälta. Här finns dock klara gränser för vad taggar till i fråga om temperatur och tid.

Ska taggen fungera eftera att ha monterats på ett metalliskt underlag måste kapslingen inehålla ett material som reducerar den bakomliggande metallens negativa påverkan på läsavståndet.

För att se och jämföra olika industritaggar – titta gärna på detta dokument!  

PRODUKTÖVERSIKT – Industriella tags från Confidex
0

Din varukorg