Temperatur Sensor TAGG SC200-T

Temperature TAG SC200-T

Sensordelen i taggen mäter temperatur. Mätvärdena loggas i taggens minne och kan, tillsammans med taggens ID-nummer, sändas automatiskt eller på begäran från övervakningssystemet.

Beskrivning

Temperature TAG SC200-T

Sensordelen i taggen mäter temperatur. Mätvärdena loggas i taggens minne och kan, tillsammans med taggens ID-nummer, sändas automatiskt eller på begäran från övervakningssystemet.

Om sensortaggen ligger i en kyl- eller fryscontainer på väg mellan Göteborg till Stockholm är det oftast inte till nytta att taggen sänder sina loggade data förrän slutdestinationen nåtts.

Via ”läsaren” där sänds ett kommando med begäran att alla taggar ska sända sitt ID plus loggade temperaturdata.

Tekniskt kan man på alternativa sätt även sända larm om över- eller underskridna gräsvärden till föraren av dragbil till temperaturkontrollerade trailers. Presentation av larm kan exempelvis ske i förarens mobiltelefon eller på panel i dragbilens hytt.

Varuägaren kan på begäran få en utskrift eller en fil som visare vilka temperaturer hans varor haft under hela transportkedjan – och inte enbart vid transportens början och slut.

Vill man exempelvis övervaka temperaturen på livsmedel i ett lager är realtidsnära information viktig varför då taggarna konfigureras att automatiskt sända loggade temperaturvärden. Det här är en funktion som bl.a. används för att ändra FIFO-regeln (First In – First Out) där man för kylvaror istället först utlevererar pallar med högst temperatur eftersom de har kortast hållbarhetstid.

Batteriets beräknade drifttid: cirka 5-10 år

Noggrannhet: ±0.2°C at 25°C

±1°C from -10°C to +85°C

Noggrannhet: 0.2 ºC at 25 ºC, 1 ºC from -10 to +85 ºC, 3 ºC from -40ºC to -10ºC

Kapsling: ABS 80x40x20mm Black

0

Din varukorg