Tips till dig – som funderar på att införa RFID

Synpunkterna, eller råden, är generella och kanske i alla avseenden inte helt passar in på din verksamhet. I så fall – ta kontakt och låt oss diskutera just den situation eller den verksamhet du fokuserar.

 • Kommer en lösning baserad på streckkoder att tillfredsställa behoven och uppfylla kraven lika bra som med RFID? Använd då streckkoder!

 

 • För att veta vilka behoven och kraven är bör man göra en analys. Krav från kunder, organisationer och myndigheter är ofta lätta att tillgodose, om man beaktar dem från början.

 

 • Lägg till ett nära framtidsperspektiv för förväntade möjliga framtida behov och krav.

 

 • Gör en översiktlig teknisk och ekonomisk bedömning av att projektet är realistiskt.

 

 • Upprätta en funktionsbeskrivning för hela flödet. Beskriv varje situation där data ska skrivas respektive läsas från RFID-tagen. Det bör ange:

 

 • Vad som ska identifieras – RFID-taggas.

 

 • Vilka data ska taggen innehålla? Fasta data eller förändringsbara data? Hur säkrar man kvaliteten på förändringsbara data?

 

 • Hur ska RFID-taggen appliceras – limmas, skruvas,strappas, hängas? På vilket material?

 

 • Krav på längsta läsavstånd?

 

 • Hur många tags ska läsas samtidigt

 

 • Föremålens/tagens orientering i förhållande till antennerna

 

 • Om föremålet vid läsning står stilla eller är under rörelse  – med vilken hastighet förflyttas RFID-tagen  

 

 

 • Vilka miljöer kommer taggen att exponeras för? Värme – kyla – fukt – lösningsmedel – mekanisk nötning – mekaniska chocker.

 

 • Om data ska skivas i RFID-tagen  – varifrån ska data hämtas?

 

 • Vid läsning – vart ska lästa data sändas? Gränssnitt? Protokoll?

 

 • Nästa steg bär vara att kontakta RFID-kunnig leverantör/systemintegratör som med sitt kunnande och sin erfarenhet kan tillföra värdefull information.

 

 • Presentera den preliminära beskrivningen som ett ”utkast” för medarbetare som kommer att beröras samt eventuella kunder och leverantörer. Beakta de synpunkter som ges på förslaget.

 

 • Revidera funktions-/systembeskrivningen och använd denna för upphandlingen.

 

 • Efter installationen och idrifttagningen – ta vara på medarbetarnas nya konstruktiva ideér till nya möjligheter för effektivisering med RFID-teknik.

 

 

Känns det ovant att göra det ovanstående eller har brist på tid eller resurser? Då finns det ju RFID-konsulter. Behöver du assistans så kontakta Bengt Sunesson, bengt.sunesson@identsys.se, 0708-40 67 69.