RFID FÖR TVÄTT OCH FÖRRÅD MED ARBETSKLÄDER – TVÄTTLOGISTIK

RFID började användas i arbetskläder och andra textiler för mer än 25 år sedan. Det fungerade redan då men idag fungerar det riktigt bra varför allt fler företag och organisationer tillämpar det.

Arbetskläder eller yrkesplagg utgör en ekonomisk tillgång för företaget och ofta en förutsättning för att arbeten ska kunna utföras. Det skälen kan vara för personligt skydd eller för hygien.

På ett eller annat sätt har de flesta företag någon form av kontrollsystem eller system för att ”hålla reda på” individuella plagg. Det kan vara förrådspersonal med bra minne, papper och penna eller någon form av datorbaserat system.

Skäl till att man nu och för 25 år sedan började använda RFID-teknik är att man vill automatisera och kvalitetssäkra informationen om plaggen. Alternativet, d.v.s. att inte ha pålitlig information bedöms vara kostsam i accelererande takt med panikköp, inställda arbeten och ökande svinn.

 

STORT AVANCERAT SYSTEM ELLER ENKELT OCH OKOMPLICERAT

Det finns flera ganska avancerade system för att hantera information kring arbetskläder eller textilier som ska tvättas och hanteras i förråd.

Företag som industriellt bedriver verksamhet, ofta internationella, för att tvätta och hantera textilier har väl fungerande system. Likaså har några av de globala ERP-systemen moduler för detta.

Har man ett avancerat behov så bör man också ha ett system som matchar behovet.

 

ETT ENKELT SYSTEM FÖR TVÄTTLOGISTIK KANSKE ÄR TILLRÄCKLIGT?

Det finns ett ”glapp” mellan Excel-arken och de avancerade systemen såväl funktionellt som prismässigt.

Vi har på uppdrag av företag/organisationer/myndigheter skapat ”enkla” och kostnadsmässigt överkomliga system för att ”hålla reda på” information kring arbetskläder och textilier.

Vår utgångspunkt har varit att se behovet utifrån systemägarens synvinkel och inte tvätteriets – fast ibland kan tvätteriet vara systemägaren t.ex. om de hyr ut textila produkter. Enligt vår uppfattning handlar detta om logistik. D.v.s. kunskap om:

  • Vilka produkter finns? (artikelnummer – färg – storlek)
  • Var finns de? (på lagerplats nr XX – hos anställd nr YY – i tvätteriet eller på väg till/från)
  • Vilket status har plagget? (användbart – skadat ska repareras – ska destrueras)
  • Hur många gånger har plagget tvättats? (relaterat till maximalt tillåtet antal)
  • Tidstämpel (datum och tid för varje systemhändels skapas genom läsning av plaggets RFID-tagg.
  • Alla systemhändelser lagras i databasen och blir därmed sökbar

 

 

 

 

 

 

 

Tvätt är en återkommande händelse i ett individuellt plaggs livscykel. Därför har vi valt att benämna det här som ”Tvättlogistik”.

RFID-taggar tvättar inga kläder men är bärare av informationen om det individuella plaggets identitet och en förutsättning för automatiserad registrering och verifiering av data.

 

DET ÄR SKILLNAD PÅ SYSTEM FÖR OLIKA VERKSAMHETER

Logistiktänkandet är i grunden detsamma oavsett systemägarens verksamhet men den praktiska hanteringen kan vara olika.

 

Ett byggföretags hantering av arbetskläder skiljer sig praktiskt från exempelvis arbetskläder för äldrevårdens personal i kommuner. Ännu större blir skillnaden när man hanterar/tvättar plagg tillhörande individuella brukare inom äldrevården och hemsjukvården.

Inget system passar till alla behov varför vi först lyssnar till behoven och sedan skapar ett unikt system av återanvända funktioner kombinerat med den nyutveckling som krävs.

 

ÄR DET BILLIGARE MED STRECKKODSETIKETTER I PLAGGEN ÄN MED RFID?

Logistiksystemet bryr sig inte om data kommer från en streckkod eller från en RFID-tagg. Datamässigt fungerar båda lika bra.

En streckkodsetikett av papper är definitivt billigare än en ”laundry RFID-tagg” – men den fungerar inte ni sammanhanget eftersom den förstörs i tvättprocessen.

En streckkodsetikett av textilt material håller mekaniskt bättre. Dock får man här problemet med att de svarta elementen i streckkoder bleks i tvättprocesser och blir kontrasten till de vita elementen för liten så fungerar inte läsningen av koden.

För att lite komma runt blekningsproblemet kan man väva in streckkodens mönster när textiletiketten tillverkas. Eftersom varje streckkod representerar ett unikt ID är tillverkningen att betrakta som avancerad vilken även påverkar prisbilden. Dessutom måste man beställa en ”hygglig kvantitet” eftersom startkostnaden är ganska hög.

Bedömningsvis är kostnaden för en UHF RFID laundry tagg jämförbar med en vävd textil streckkodsetikett.

SKILLNADER MELLAN ATT ANVÄNDA RFID OCH STRECKKODER

Systemmässigt är det samma data om den kommer från en RFID-tagg som från en streckkod.

Praktiskt hanteringsmässigt är det stora skillnader. En streckkod, 1-dimensionell eller 2-dimnsionell som exempelvis QR code, måste ”ses” av streckkodsläsaren vilket innebär att plagg för plagg måste leta upp streckkoden och visa den för läsaren.

RFID använder radio som går genom alla material förutom metall och vatten. Praktiskt innebär det att man inte behöver leta upp taggen utan att man kan läsa hundratals taggar per sekund trots att de ligger osorterade i hög.

Tvättade och vikta plagg i staplar kan läsas utan att man för dem och eftersom varje plagg är en individ veta man hur många plagg det är. Man får möjligheten att enkelt upptäcka avvikelser och hantera problemet direkt.

Vid inventering av rena plagg kan man med en handhållen läsare gå utefter hyllorna och snabbt göra en inventering utan att vidröra en enda produkt.

Sporthandelskedjan STADIUM berättade på ett RISE.SE seminarium att de RFID-taggar produkterna i butikerna. Tidigare tog en inventering, baserad på streckkoder, cirka 200 arbetstimmar per butik. Med RFID görs samma sak numera på 2 timmar och med väsentligt förbättrad kvalitet i inventeringen.

Papper och penna är bra. Streckkoder är ännu bättre men RFID är det som ger en rejäl skjuts åt effektiviteten och sänker totalkostnaden.

 

VI KAN TILLSAMMANS MED DIG EFFEKTIVISERA ÄVEN DIN HANTERING AV ARBETSKLÄDER ELLER ANDRA TEXTILIER

Tror du att även din verksamhet har utrymme för att bli något effektivare så kontakta mig!

Vi har kunnandet, produkterna och vi vet hur man skapar system

Bengt Sunesson

bengt.sunesson(at) identsys.se

0708 40 67 69

 

 

 

0

Din varukorg