UHF 868 MHz

RFID-detektorn förenklar felsökning

 

RFID-system fungerar normalt mycket bra, ja, ibland till och med så bra att det ger intryck av “magi”. Men när ett RFID-system inte fungerar har användaren, och ibland även systemleverantören, ofta ingen aning om vad som inte fungerar eller varför!


Men nu finns ett enkelt hjälpmedel som gör att man snabbt och säkert på visuell väg kan detektera om en RFID-antenn eller -läsare fungerar eller inte.

Bakom den enkla RFID-detektorn ligger ett utvecklingsföretag som inte aär att betrakta som ett RFID-företag. Detektorn kan enklast beskrivas som en passiv UHF RFID-tagg med en inbyggd lysdiod.

Detektorn har formen av ett kreditkort med en blå lysdiod mitt på en sidan. Vid felsökning håller man upp detektorn mot en UHF-antenn och om det finns en signal, så tänds den blå lysdioden på detektorn. Enkelt och simpelt och ett lätt sätt att felsöka ett RFID-system och bestämma vilken antenn eller läsare som inte fungerar!

RFID-detektorn använder våglängden 868 MHz och fungerar även för Europa.

Användningen är extermt enkel. Håll upp “detektorkortet”  mot antennen och för det i riktning mot antennen. Om RFID-antennen är aktiv tänds den blå lysdioden i kortets mitt. Beroende på antenn och uteffekt sker detektering på upp till cirka 60 cm från antennen.

I ett system med flera antenner tänds och släcks det blå ljuset i takt med antennera aktiveras respektive deaktiveras. Förutsatt att detektorn befinner sig i ett antennfält.

Om RFID-systemet triggas av externa sensorer kan även deras funktion kontrolleras genom att sätta dem till och från. Om de fungerar tänds och släcks lysdioden på detektorkortet.

PRISET för detta mycket tidsbesparande verktyg är endast några hundra SEK.

Till PRODUKTSIDAN

 

0

Din varukorg