Nu är det dags att gräva ner RFID

RFID & trådlös kommunikation – RadioCom

Trådlös dataöverföring RFID. Att installera ledningar för dataöverföring långa sträckor är kostsamt och speciellt när det är utomhus. Ett sätt att undvika kabel är att använda radiomodem eller som i vårt fall RadioCom.

RadioCom är ett koncept där vi, utöver att överföra data mellan 2 enheter, även kan ansluta dedikerade RFID-läsare för passiv 125 kHz, 13,56 MHz eller UHF EPC 868 MHz. Dessutom kan RadioCom ta emot signaler via de digitala ingångarna samt via kommando styra enhetens digitala utgångar för att starta eller stoppa något.

Ytterligare en funktion är att RadioCom kan kommunicera med mobila aktiva taggar vilka även kan vara utrustade med sensorer för rörelse, fukt, temperatur.

772_radicom versikt

Räckvidden ”upp till 2 km” gäller mellan 2 RadioCom-enheter vid fri sikt. Mellan en RadioCom och en ID/sensortagg är räckvidden sannolikt 50 m eller mer, men bör verifieras på plats.

Exempel på vad som kan anslutas:

773_radicom_anslutn

776_sensorversikt

ANVÄNDNINGSOMRÅDEN

  • RadioCom är ett synnerligen användbart verktyg för att ta hand om data/signaler och trådlöst överföra till ett värdsystem. Exempel på användningsområden:
  • Läsa RFID-kort för person eller tagg på fordon vid en grind ”långt” från byggnad och överföra taggdata till central dator.
  • Överföra data från taggar för positioner, inomhus eller utomhus under tak, till truckars styrdatorer eller övervakningssystem
  • Med aktiv tagg på trailer och RadioCom på dragbilen kan man detektera att rätt trailer kopplas till dragbilen.
  • Tagg med rörelsesensor kan indikera vilka truckar/maskiner som är i rörelse/arbete
  • Uppställda fordon eller entreprenadmaskiner med taggar kan övervakas och larma när rörelsesensorn oavsiktligt aktiveras och när maskinen lämnar läsarens täckningsonråde
  • Aktiva taggar med signaltryckknapp i kombination med RadioCom kan användas för materialrekvisition utefter monteringslinjer
  • Fjärröppning av grindar och portar kan göras automatisk eller med signaltryckknapp på taggen i kombination med RadioCom
  • Trådlöst överföra data för status som ex. öppen/stängd ventil, öppen/stängd dörr/lucka, hög/låg nivå i tank/bassäng/brunn
  • Information om antalet ”taggade” personer som finns eller bör finnas i en lokal eller på en area.
  • Taggar på utryckningsfordon, bussar, taxibilar för att styra prioritet i stadstrafik.

Produktegenskaper

RADIO

  • Räckvidd:  cirka 2 km (fri sikt)
  • Uteffekt max 25mW
  • Frekvens: 868-870MHz
  • Datahastighet: 4.8 – 115,2 kbps

GRÄNSSNITT

  • RS232,  RS422,  USB, CAN
  • Seriell hastighet: 1.2 till 115.2 kbps
  • Flödeskontroll:      Ingen,  RTS/CTS,  Xon/Xoff
  • I/O 2 in. 2 ut, galvaniskt skild

KAPSLING

  • Storlek 112x61x31mm (enbart huset)
  • Storlek 270x61x31mm (inklusive antenn och kabelförskruvning)
  • Temperaturområde:  -40ºC to 85ºC
  • IP67 (vädertåligt)
  • Vikt: Tbd gram

STRÖMFÖRSÖRJNING

  • 9-30V DC
  • Ström:     25 mA aktiv (peak 55 mA)

                         10 mA  i sleep mode (slav) 

ÖVRIGT

  • Listen Before Talk
  • ACK
  • Cyclic händelsestyrd wake up
  • AES-kryptering
  • Konfiguration via AT-kommandon
  • Adressed mode: kommunikation med en specifik modul
  • Broadcast mode: kommunikation utan specifik mottagare
  • I/O copy: ingången på en modul kopplas till en annan moduls utgång
  • Anpassad applikationsmjukvara kan erbjudas

Produktbladet kan du hämta här:    XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

HAR DU EN IDÈ om vad du kan göra med RadioCom-konceptet? Skicka ett mail eller ring mig – så kan vi gemensamt göra en första analys av möjligheterna!

Kontakta Bengt Sunesson, bengt.sunesson@identsys.se tel. 0708-40 67 69

0

Din varukorg