433 MHz Long Range

RFID 433 MHz, R-ident

RFID 433 MHz

Image

433 MHz är en bra frekvens för RFID. Bra penetration genom många material och god räckvidd. Tekniken i taggarna är något mer avancerad än för övriga frekvenser vilket medför en högre kostnad för tags.

Därför används 433 MHz tekniken där användningsområdet kräver lite mer av tekniken i form långa läsavstånd eller hantera digitala ingångar till taggen. RFID-system på 433 MHz är oftast utvecklade för speciella användningsområden och inte så generella som övriga RFID-tekniker.

Tags för 433 MHz är aktiva d.v.s. har ett inbyggt batteri, med 6-8 års livslängd vid normal aktivitet.

 

R-ident – Long range RF tagging system

R-ident är ett dedikerat system för långa läsavstånd. Hur långt en R-ident tag kan läsas på är beroende av om taggen och läsaren har inbyggd eller extern antenn.

Behovet av att identifiera och övervaka stora föremål, ofta i rörelse, är grunden till att R-ident utvecklats.

Här kommer några exempel:

Dragbil verifierar att den tar rätt trailer

Image

Trailers förses med fast monterad R-ident tag. Dragbilen har en läsare monterad och ansluten till fordonsdatorn. Via GPRS har fordonsdatorn mottaget en körorder att på specifik plats hämta trailer XX.

Vid ankomst ser föraren visuellt vilken trailer han ska ta och backar för att docka. När trailerns tag kommer inom räckvidd för fordonets R-identläsare läses taggen. Läsaren sänder data till fordonsdatorn som verifierar att det rätt trailer – eller larmar om det är fel.

Med lämplig programfunktion i fordonsdatorn kan den nu generera och sända ett meddelande över GPRS till åkeriets transportsystem som innehåller data om:

Bil nr 123 har dockat trailer XX, datum och tid för händelsen, GPS-koordinaterna för platsen.

R-ident taggen sänder sitt ID-nummer 3ggr/minut till mottagaren. När läsaren och fordonsdatorn inte längre får någon signal från taggen – innebär detta att trailern och dragbilen har separerats. Detta kan automatiskt generera ett meddelande om systemhändelsen. Innebörden av detta kan vara att transportuppdraget är slutfört och att uppdragsgivaren kan aviseras om detta exempelvis via EDI.

Hämta applikationsbekrivning nr 1: Apllikationsbeskrivning R-ident

Övervakning av taggade enheter inom ett område (inte positionering)

Image

Med en eller flera fast monterade läsare kan ett avgränsat område räckviddsmässigt täckas in.

Alla R-ident tags sänder sitt ID-nummer 3 ggr/min. Så länge läsaren och det överordnade systemet får data från samtliga tags som ska finnas där är allt OK. När data från en tag inte längre kommer till systemet analyserar systemet om detta är en tillåten eller otillåten händelse och vidtar förprogrammerade åtgärder.

Vissa varianter av tags har digitala ingångar, vars status följer med i meddelandet varje gång taggen sänder sitt ID till läsaren. Dessa ingångar kan exempelvis anslutas till dörrkontakter, till temperaturgivare (för värme- eller kyltransporter), branddetektor eller detektor som indikerar att enheten är i rörelse.

Hämta applikationsbekrivning nr 2: R-ident/app_note_2.pdf

Identifiering av trailer/container samt överföring av data om lastat innehåll

Image

Taggen på trailer/containern har utöver sitt ID-nummer även en skrivläsbar minnesarea.

Efter att trailern/containern lastats skriv data om lasten in i taggen. När dragbilen kommer och dockar läses taggen och verifiering om att det är rätt enhet som dockats – överförs data från taggen till fordonsdatorn. Viss information kan vara avsedd för chauffören som om farligt gods, lastvikt, mm. Medan annan information via GPRS kan överföras till åkeriet och eventuellt därifrån aviseras varuägaren om aktuellt status i transportprocessen.

Hämta applikationsbekrivning nr 3:

Application 3 – Securing assets (this xample: items being transported by road haulage)

Övervakning & kontroll av entreprenadmaskiner

Image

Om man utrustar maskinerna med R-ident tags och har läsare som täcker in ett avgränsat område kan man dels se vilka maskiner som finns och dels vilka som är i drift. Det senare genom att en optokopplad ingång är ansluten till maskinens tändsystem.. När maskinen otillåtet lämnar områden genereras ett larmmedelande.

Hämta applikationsbekrivning nr 4: Application 4 – Hired Plant Monitoring

Övervakning av automater/maskiner mm

Image

Automaterna/maskinerna har en R-ident tag med digital ingång. Vid fel aktiveras ingången och taggen sänder sitt ID plus status för fel. Läsaren tar emot data och genererar överföring av informationen, till ägaren/service-instansen, via GSM/GPRS.

Hämta applikationsbekrivning nr 5: Application 5 – Remote Alarm Monotoring

Övervakning av närvarande båtar i småbåtshamnar

Image

Varje båt utrustas med en R-ident tag. Läsare på kajen har kontakt med varje båt/tag 3 ggr/min.

När en båt lämnar hamnen/täckningsområdet loggas händelsen och om det inte är aviserat ges larm

Hämta applikationsbekrivning nr 6: Application 6 – Marina monotoring

 

R-ident Tags

Gemensamt för R-ident tags är att de har en mycket robust kapsling där elektroniken är ingjuten och har täthetsklass IP68. De är alltså från början konstruerade att under lång tid fungera i besvärliga utomhusmiljöer. Taggarna sänder automatiskt ett datapaket innehållande tag-ID och batteristatus 3 ggr/minut

Produkterna hittar du här: Länk till PRODUKTSIDAN

TX1 Tags

Image

  • TX1A har en inbyggd antenn och en räckvidd på upp till 125m
  • Tag TX1B har en extern antenn och en räckvidd på upp till 200m
  • Tag TX1 C har en extern antenn och en räckvidd på upp till 200m men avsedd för horisontellt montage
TX2 Tags

TX2 tags sänder ett paket med data 3 ggr/min bestående av taggens ID-nummer, batteriets status och också status på taggens 2 digitala ingångar (potentialfria).

Image

  • TX2A har 2 digitala ingångar och en inbyggd antenn med en räckvidd på upp till 125m
  • Tag TX2B har 2 digitala ingångar och en extern antenn med en räckvidd på upp till 200m
  • Tag TX2 C har 2 digitala ingångar och en extern antenn med en räckvidd på upp till 200m men avsedd för horisontellt montage
TX3 Tags

TX3 tags sänder ett paket med data 3 ggr/min bestående av taggens ID-nummer, batteriets status och också status på taggens 2 optokopplade ingångar där en spänning mellan +8 V DC och 30 V DC ger statusen ”ON” i datapaketet vid läsning. En av de 2 ingångarna kan också, i taggen, spara data om hur lång tid tillståndet ”ON” har varat. Detta används bl.a. för att mäta drifttiden på entreprenadmaskiner vid uthyrning mm

Image

  • TX3A har 2 optokopplade ingångar och en inbyggd antenn med en räckvidd på upp till 125m
  • Tag TX3B har 2 optokopplade ingångar och en extern antenn med en räckvidd på upp till 200m
  • Tag TX3 C har 2 optokopplade ingångar och en extern antenn med en räckvidd på upp till 200m men avsedd för horisontellt montage.

R-ident Läsare

Läsarna läser data från tags och sänder via sitt RS232-gränssnitt till en dator. En typ av läsare har inbyggd antenn – en annan typ har externa antenn fäst på läsaren – en tredje typ har antenn med kabel där läsaren kan monteras inomhus medan antennen utomhus.

Produkterna hittar du här: Länk till PRODUKTSIDAN

Läsare RX1

Image

RX1 identifierar den tags som är närmast och sänder taggens id via sin RS232-port till överordnat system. Har inbyggd antenn.

Läsavstånd – upp till 50m.

Läsare RX2

Image

RX2 sänder alla mottagna paket. D.v.s. data från alla tags inom täckningsområdet.

Läsavstånd – upp till 200m

Läsare RX3

Image

RX3 läser alla tags inom täckningsområdet och kan I läsaren bygga en lokal databas over alla tags som finns inom området.

Den har ett inbyggt tangentbord och en LCD 4 rade x 20 tecken display för att visa databasen, för att konfigurera hantering av avvikelser mm

RX3 can also be configured by the ‘RXCONFIG’ PC based software either remotely (via a MODEM) or by direct connection to the PCRX3 can raise an alarm condition on: Change of tag (TX) input status, TX battery low, the loss of communication with a TX in the database, TX battery low.RX3 can raise alarm conditions either locally (via a volt free relay contact) of remotely (via a PSTN or GSM MODEM, which the RX3 can be connected to)

RX3 can form a completely stand alone system

Läsare RX4

Image

RX4 läsaren är exakt densamma som RX3 men saknar display och knappsats.

Läsare RX5

Image

RX5 kan bygga en databas av alla tags inom räckvidden

Den loggar lokalt i läsaren alla systemhändelser i ett icke flyktigt FLASH-minne. Den har realtidsklocka för datum och tidstämpling av händelser. Klockan fungerar upp till 1 månad efter att läsaren frånkopplats sin spänning.

Den har ett inbyggt tangentbord och en LCD 4 rade x 20 tecken display för att visa databasen, för att konfigurera hantering av avvikelser mm

RX5 can also be configured by the ‘RXCONFIG’ PC based software either remotely (via a MODEM) or by direct connection to the PCRX5 can raise an alarm condition on: Change of tag (TX) input status, TX battery low, the loss of communication with a TX in the database, TX battery low.RX5 can raise alarm conditions either locally (via a volt free relay contact) of remotely (via a PSTN or GSM MODEM, which the RX5 can be connected to)

RX5 can form a completely stand alone system

Läsare RX6

Image

RX6 läsaren är exakt densamma som RX5 men saknar display och knappsats.

Tabell över läsavstånd för kombinationer av tags och läsare

Receivers
Transmitters RX1A RX2A RX2B RX2C RX3A RX3B RX3C RX4A RX4B RX4C RX5A RX5B RX5C RX6A RX6B RX6C
TX1A 10 50 75 125 50 75 125 50 75 125 50 75 125 50 75 125
TX1B 50 100 150 200 100 150 200 100 150 200 100 150 200 100 150 200
TX1C 50 100 150 200 100 150 200 100 150 200 100 150 200 100 150 200
TX2A 10 50 75 125 50 75 125 50 75 125 50 75 125 50 75 125
TX2B 50 100 150 200 100 150 200 100 150 200 100 150 200 100 150 200
TX2C 50 100 150 200 100 150 200 100 150 200 100 150 200 100 150 200
TX3A 10 50 75 125 50 75 125 50 75 125 50 75 125 50 75 125
TX3B 50 100 150 200 100 150 200 100 150 200 100 150 200 100 150 200
TX3C 50 100 150 200 100 150 200 100 150 200 100 150 200 100 150 200

Angivna avstånd är i meter. Transmitter = Tag och Receiver = läsare/mottagare.

 

 

 

 

 

 

 

 

0

Din varukorg