RFID, 2,45 GHz Long Range

RFID 2,45 GHz, Long Distance

RFID 2,45 GHz

 Image

RFID med mikrovågor, 2,45 GHZ, är en svensk uppfinning från 1970-talet skapad av professor Bengt Henoch på KTH i Stockholm. Efter att Philips köpt rätten och patenten fick produkten namnet PREMID, som stod för Philips REMote Identification.

Från början fram till nu har mikrovågs RFID främst använts inom slutmontering inom bilindustrin samt för att på ”långt” avstånd identifiera stora föremål som fordon, trailers och containers.

 

Den stora volymökningen för (Micro Wave) MW RFID de senaste åren har främst berott på ett ökat behov av att identifiera fordon. Dels för access till terminaler/områden och dels för parkeringsändamål.

 

I många fall handlar det att identifiera såväl fordonet som dess förare.

Image

Det finns skillnader och likheter mellan UHF RFID och MW RFID.

Det finns likheterna mellan teknikerna :

Båda ger långa läsavstånd, men för MW rejält längre – cirka 10m.

Skillnaderna är bl.a:

 • 2,45 GHz är en mer beprövad teknik för utomhusbruk
 • MW-tags är oftast aktiva (har batteri)
 • MW-tags kan kombinera LF & 2,45 GHz RFID i samma tag
 • Robusta konstruktioner på såväl läsare som tags för MW-tekniken
 • 2,45 GHz läsare har antennen integrerad i läsaren

 

I vissa fall, oavsett RFID-teknik, är långa läsavstånd en nackdel. Exempelvis när en chaufför ska identifiera sig för tillträde till chaufförs-loungen eller med sitt kort betala drickan och mackan i cafeterian. Därför har exempelvis holländska NEDAP integrerat LF & MW funktionerna.

 

MW-tags 2,45 GHz

Minnet i MW-tags är oftast read only (programmerat av tillverkaren) eller ett skriv-/läsbart minne med relativt liten kapacitet. Tiden att läsa en tag är kort eftersom det som ska läsas ofta är i rörelse. Ju större minnesinnehåll som ska lläsas desto längre tid behövs för läsningen. Ett extremfall är tags på fordon som används för bro- eller trängselavgifter.

 

Produkterna hittar du här:  Länk till PRODUKTSIDAN

Tags för fast montage på fordon, containers, lastbärare,mm

Image

Robust kapslade för att under lång tid tåla väder och vind samt mekaniska slag och chocker. Skruvas eller nitas fast på underlaget,Batteriets livslängd – cirka 6-8 år.

Läsavstånd – upp till 10m

Tags för personligt bruk – ej för fast montage

Compact tag – som ett tjockare kreditkort
Image

Läsavstånd – upp till 7m

Tag för fordon och montage insida framruta

Image

Taggen har en sugpropp för enkelt montage på glas.

Läsavstånd – upp till 10m

Tryckknappsförsedd tag för fordon och montage insida framruta

Image

Tryckknappen används för att aktivera taggen. Om ett taggat fordon exempelvis kör inom ett område och passerar läsaren ska taggen inte läsas och händelsedata skickas. Ingen grindöppning ska heller ske. När fordonet ska kör ut trycker föraren på tryckknappen och taggen aktiveras.

Läsavstånd – upp till 10m

Booster för identifiering av förare

Image

Man sticker in ett personligt RFID-kort (kreditkortstorlek) i booster. Boostern läser LF-chippet i kortet och överför lästa data till 2,45 GHz läsaren. Om kortet redan sitter i hållaren – trycker man på kortet som aktiverar boostern. Dataöverföringen pågår i 5 sekunder.

När det gäller personbilar är det oftast föraren man vill identifiera och inte fordonet. Föraren använder sitt personliga RFID passerkort. Systemhändelsen – infart/utfart – behörig/ej behörig – grindöppning – mm loggas på personens ID.

Boosters finns för kort med Nedap/EM-chip alternativt HID

Läsavstånd – upp till 10m

DEMO-film:  (klicka på länken) http://www.nedapavi.com/downloads/movie/clipauto.mpg
Booster för identifiering av fordon och förare

Image

Boostern fungerar som den för förare men boostern har ett eget ID som kopplas till fordonet.

 

I vissa situationer kan det gälla att endast vissa fordon eller typer av fordon får köra in. Detta kollas då mot boosterns ID. Ett andra villkor kan vara att endast vissa personer har behörighet för tillträde – detta kollas mot det personliga kort som sitter i boostern.

 

Long Range 2,45 GHz läsare

Image

Nedap`s 2,45 GHz läsare har:

 • Vädersäker kapsling i rostrfritt stål med front av ABS-plast.
 • Läsavstånd på upp till 10m
 • Hastighet vid passage – upp till 200 km/h
 • Justerbart läsavstånd
 • Valbara radiokanaler (för att undvika eventuell befintliga störsignaler)

Interface:

 • RS232
 • TCP/IP
 • ProfiBus DP (arbetar som slav I DP-nätverk)
Standardläsare

Image

Läser tags och kommunicerar data till överordnat system vi valda gränssnitt och protokoll.

Extended läsare

Image

Utöver det standardläsaren kan så kan EXTENDED-versionen lagra behörighetsprofiler och data för systemhändelser. Behörighetsprofilerna laddas ner till läsaren varefter den kan arbeta lokalt, utan att kommunicera med värdsystemet. Med bestämda intervall skickas data över avseende inträffade händelser och eventuellt uppdaterade profiler tas emot.

Fördelarna med detta är bl.a. att funktionen bibehålls vid avbrott i kommunikationen och att den lokala hanteringen är snabbare än den i värddatorn.

EX-klassad läsare

Image

EX-läsaren är avsedd för miljöer där risken för explosioner är stor, exempelvis inom petrokemisk industri. 

 • ATEX-godkänd kapsling
 • Läsavstånd på upp till 10m
 • Hastighet vid passage  upp till 200 km/hJusterbart läsavstånd
 • Valbara radiokanaler
Proximity-läsare, kort avstånd, LF-kort

Det finns ett flertal varianter på läsare som kan läsa LF-chippet i Nedaps MW-tags samt för att läsa LF-kort som används till Boosters.

Miniantenn

Image

 • Kort läsavstånd, upp till 20 cm.
 • Inbyggd antenn
 • IP65-kapslad

Antennen ansluts till en Nedap LF-läsare exempelvis GIII-C.

0

Din varukorg