UPPDATERAD PRODUKTLISTNING – klicka på länken!

HÄR KAN DU KÖPA UHF EPC, 868 MHz, RFID-TAGGAR – ELLER HÄMTA INFORMATION

De gemensamma egenskaperna för UHF-tags är att de följer ISO-standarder och att de därmed är kompatibla, inom sin standard. De har, i förhållande till andra passiva RFID-tekniker, lång läsavstånd.EPC har blivit en tillämpad standard inom logistik och \”supply chain\” och innebär att det finns ett regelverk för hur man ska strukturera data som lagras i taggen för att betydelsen ska vara densamma världen över. Detta regelverk administreras av GS1 (f.d. EAN) och EPC Global Inc. Avser man att distribuera varor globalt eller när man inte vet vem mottager blir är det en fördel, som kommer att övergå till ett krav, att använda EPC. För att få tillgång till sitt unika företagsprefix krävs ett avgiftsbelagt medlemskap i GS1 Sweden. I slutna eller interna flöden kan med fördel ändå använda utrusning gjord enligt EPC-standarden eftersom man inom den egna organisationen kan definiera och bestämma betydelsen av de data som lagras i taggen. Detta utan krav på medlemskap i GS1. De i särklass billigaste UHF-taggarna är de som laminerats till en etikett. Dessa lämpar sig bäst för att märka kartonger eller plastade pallar med varor och där livscykeln beräknas vara kort. 

Har man krav på längre livscykel och förutser att taggen kommer exponeras för omild behandling, fukt, värme mm måste taggen ha en skyddande kapsling. Olika material och metoder för kapslingen ger skydd mot olika påfrestningar.

 

Den frekvens som i Europa är tillåten för UHF RFID ligger runt 868 MHz. Vissa nyare tags är baserad på \”bredbands-chip\” och fungerar då i alla världsdelar.

0

Din varukorg