Aktiv RFID – de utökade möjligheternas RFID

Huvudorsaken till benämniningen \”AKTIV RFID\” är att taggen på eget initiativ kan utföra handlingar som att sända sitt ID, mäta temperatur eller fukt eller mekanisk rörelse och sända dessa data till läsaren. 

Med fördefinierade intervall sänder den aktiva taggen ett telegram innehållande bl.a. taggens ID-nummer – batteriets status – samt data från den eventuella sensorn. 

Om ett \”telegram\” från en tagg uteblir – är detta en systemhändelse. Det kan exempelvis innebära att taggen oavsiktligt \”försvunnet\” från täckningsområdet eller att den manipulerats.

En passiv RFID tagg kan agera endast då den befinner sig radiofältet framför en läsare/antenn – eftersom den får sin energig från radiofältet.

0

Din varukorg