RFID TEKNIK, SYSTEMLÖSNINGAR, KONCEPT

Korta beskrivningar av fall där RFID används inom många verksamheter. Se det som en idébank och om möjligt som ett underlag för fortsatta samtal kring din verksamhets speciella behov av funktioner.

Det är funktionen som är viktigast. Tekniken är hjälpmedel för att skapa funktionen.

RFID TEKNIK, SYSTEMLÖSNINGAR, KONCEPT

RFID på rullburar och andra lastbärare för spårbarhet

Spårbarhet med RFID på returlastbärare och rullburar.
Rullburar eller returlastbärare på hjul är en praktisk produkt för rationell distribution av varor. De är så bra att de alltför ofta råkar “försvinna” för att användas till annat.  Bra rullburar har ett påtagligt  pris och utgör en tillgång i företagets balansräkning. Ett sätt att hålla reda på var tillgångarna i form av rullburar finns är att installera ett RFID-system med taggar på lastbärarna och RFID-portaler vid in- och utlastningsportarna.

Read More
0

Din varukorg