RFID FÖR ATT ÖPPNA DÖRR, PORT ELLER GRIND

RFID FÖR ATT ÖPPNA DÖRR, PORT ELLER GRIND Systemtekniskt är det samma sak om man med RFID-teknik ska öppna en

Läs mer

RFID 2,45 GHz, Long Distance

RFID 2,45 GHz   RFID med mikrovågor, 2,45 GHZ, är en svensk uppfinning från 1970-talet skapad av professor Bengt Henoch

Läs mer